Vlada je u Sabor uputila konačni prijedlog izmjena i dopuna zakona o društveno poticanoj stanogradnji (POS), kojima predlaže smanjenje kamatne stope na javna sredstva te zabranu najma ili prodaje POS-ovih stanova u desetogodišnjem razdoblju.

Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar rekao je da se radi o konkretnoj demografskoj mjeri s ciljem da se mladima osigura stanovanje i ostanak u Hrvatskoj.

Predlaže se smanjenje kamatne stope na javna sredstva u otplati s tri na dva posto godišnje.

Cilj predloženih izmjena je, kako je rečeno, osim izgradnje omogućiti i kupnju stanova za državne i javne službenike i namještenike deficitarnih zanimanja te spriječiti zloupotrebe javnih sredstava u korištenju stanova.

Naime, u odnosu na prijedlog zakona u prvom saborskom čitanju dodane su odredbe koje se odnose na sprječavanje zloupotrebe javnih sredstava u korištenju stanova uvođenjem zabrane davanja u najam ili prodaju stanova kupljenih prije 10 godina od dana stupanja na snagu Zakona o POS-u, što se definira upisom u zemljišne knjige.

To će se definirati kupoprodajnim ugovorom, kako bi se, kazao je Štromar, stanovi zaista koristili za namjenu za koju su građeni i za koju država izdvaja javna sredstva.

Promjena se odnosi i na mogućnost da Ministarstvo hrvatskih branitelja i jedinice lokalne samouprave kupe neprodane stanove za stambeno zbrinjavanje stradalnika iz Domovinskog rata, koje se provodi na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Štromar je izvijestio da je do sada odobreno 5.300 subvencioniranih kredita i izgrađeno 8.276 POS-ovih stanova, odnosno da je riječ o više od 13.500 domova. Do kraja 2020. oko 20.000 obitelji imat će svoj dom, zaključio je ministar.

Povećani koeficijenti stručnjaka u ustanovama koje rade s djecom s teškoćama u razvoju

Stručnjacima edukacijsko-rehabilitacijskog profila, učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima u školama/ustanovama u kojima se izvode programi za djecu s teškoćama u razvoju Vlada je u četvrtak uredbom povećala koeficijente složenosti poslova.

Koeficijenti za zaposlenike u sustavu odgoja i obrazovanja, propisani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, nisu mijenjani od 2014. godine, navela je na sjednici Vlade državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Branka Ramljak.

S obzirom da se ustanove za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju nalaze u sustavu dva ministarstva - Ministarstvu znanosti i obrazovanja te Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, i da postoje razlike u koeficijentima, usklađuju se koeficijenti radnih mjesta za učitelje, nastavnike i stručne suradnike koji rade u školama/ustanovama samo za učenike s teškoćama u razvoju s koeficijentima za iste poslove u ustanovama socijalne skrbi.

Isto tako, navela je Ramljak, propisuje se veći koeficijent učiteljima razredne ili predmetne nastave i stručnim suradnicima koji rade u školama/ustanovama u kojima su samo programi za učenike s teškoćama u razvoju, a koji trenutno imaju isti koeficijent kao učitelji i stručni suradnici u školama s redovitim programima.

Izmjene Zakona o policiji

Vlada je u Sabor uputila konačni prijedlog izmjena Zakona o policiji kojim se predlaže osnivanje Povjerenstva za rješavanje pritužbi na rad policijskih službenika, a u odnosu na prvo čitanje predloženo je da se iz Povjerenstva isključe policijski službenici te se propisuje da ga čini devet predstavnika građana.

Također, propisuje se da će Povjerenstvo svoj rad detaljnije uređivati poslovnikom, a stručnu i administrativnu pomoć pružat će mu MUP. Odluka Povjerenstva dostavljat će se glavnom ravnatelju policije, a ministar unutarnjih poslova će pravilnikom propisati način rada i postupanja po pritužbama, vođenje evidencije i rokove čuvanja podataka u evidenciji.

U odnosu na prvo čitanje, propisano je i da ministar unutarnjih poslova na traženje Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnosti daje izvješće o obavljanju policijskih poslova za pojedinačne slučajeve. Preciznije se propisuje premještaj policijskog službenika, po potrebi službe, na slobodno radno mjesto iste ili više složenosti poslova, kao i premještaj policijskog službenika na slobodno radno mjesto niže složenosti poslova.

MUP je uočio potrebu za dopunom članka 96. Zakona o policiji, kojim se propisuju teže povrede službene dužnosti za policijske službenike, te je kao nova, teža povreda propisano nasilje u obitelji. Također je dodan novi članak kojim se, uz već propisane razloge za obligatorno udaljenje policijskog službenika, to propisuje i za policijskog službenika protiv kojeg je podnijeta kaznena prijava za nasilje u obitelji, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Subvencioniranje stambenih kredita za svako dijete produljuje se za godinu dana

lada je u četvrtak u Sabor uputila izmjene i dopune zakona o subvencioniranju stambenih kredita, kojima se za svako dijete u obitelji omogućava dodatno subvencioniranje kredita u trajanju još jedne godine.

Kumrovečku političku školu prodaju kineskoj poduzetnici

Vlada je u četvrtak odlučila kumrovečki Hotel Zagorje odnosno bivšu političku školu, prodati tvrtci Zhongya nekretnine, koja je bila jedini ponuđač na natječaju na kojem je ponudila 14,09 milijuna kuna.

Iza tvrtke Zhongya nekretnine stoji kineska poduzetnica Jiang Yu koja je već više puta bila u Kumrovcu i bivšu političku školu želi pretvori u hotel, a ima i druge ideje o stvaranju spomen-parka Josipu Brozu Titu u tom mjestu u Hrvatskom Zagorju.

Bivša Politička škola u Kumrovcu ukupne je površine 26.285 četvornih metara, od čega je dvorište površine 20.384 a poslovna zgrada 5.901 četvorni metar.

Ministar državne imovine Goran Marić je podsjetio da je Ministarstvo državne imovine u ožujku objavilo javni natječaj za prodaju Hotela Zagorje s početnom cijenom od 11,96 milijuna kuna.

U roku za dostavu ponuda, do 7. svibnja, zaprimljena je samo jedna ponuda i to tvrtke Zhongya nekretnine, s ponuđenom cijenom od 14,09 milijuna kuna, kazao je.

U Vladinoj odluci stoji da će se s kupcem zaključiti ugovor o kupoprodaji temeljem kojeg će se kupac obvezati na isplatu kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora, umanjenu za iznos od 598.000 kuna koji je uplaćen u korist državnog proračuna na ime jamčevine u postupku javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnine.

Kupac će, osim kupoprodajne cijene, snositi i trošak procjene tržišne vrijednosti nekretnine po ovlaštenom sudskom vještaku, u iznosu od 32.905 kuna, kao i trošak izrade energetskog certifikata u iznosu od 16.000 kuna.

(Hina)