Vlada je u četvrtak na sjednici odučila pokrenuti postupak koji vodi ka izgradnji turističke zone na lokaciji Hidrobaza u Puli, za što će se prvo objaviti javni poziv za dostavu obvezujućih ponuda za osnivanje prava građenja na tom zemljištu turističke namjene površine veće od 281 tisuća metara četvornih.

Obrazloživši tu namjeru na sjednici Vlade, ministar državne imovine Goran Marić kazao je da se taj postupak pokreće na temelju sporazuma za područje Hidrobaza između RH i Grada Pule, sklopljenog 19. studenoga prošle godine.

"To je zemljište u suvlasništvu RH i Grada Pule a početna vrijednost godišnje naknade za osnivanje prava građenja iznosi 2,3 milijuna kuna, koja će se revalorizirati svake tri godine. Rok za realizaciju izgradnje zone turističke namjene je pet godina kategoriziranih objekata s minimalno četiri zvjezdice", poručio je s Vlade ministar Marić.

Naglasio je i da će taj projekt, u slučaju realizacije, donijeti višestruke pozitivne efekte na gospodarstvo grada Pule.

Prema Vladinom dokument za tu odluku, javni poziv za dostavu obvezujućih ponuda objavit će Ministarstvo državne imovine na svojim i web stranicama ministarstava turizma te gospodarstva, poduzetništva i obrta, Grada Pule i Hrvatske gospodarske komore, kao i u dnevnim novinama, i to u roku od 30 dana od dana donošenja ove odluke.

Ističe se i da će se pravo građenja s najboljim ponuditeljem osnovati na rok od 50 godina, počevši od dana sklapanja ugovora o osnivanju prava građenja.

Vladinom odlukom zapravo se pokreće postupak raspolaganja nekretninama u obuhvatu zone turističke namjene na području Hidrobaze utvrđene Urbanističkim planom uređenja Štinjan, kao i način i postupak raspolaganja i početna naknada te uvjeti za ponuditelja i kriteriji za izbor najpovoljnijeg ponuditelja, uvjeti i rokovi za realizaciju izgradnje Hidrobaze.

Turistička zona Hidrobaza planirana je Urbanističkim planom uređenja Štinjan na zemljištu u vlasništvu RH i vlasništvu Grada Pule kao zona ugostiteljsko-turističke namjene kapaciteta oko 1.200 kreveta kategoriziranih s minimalno 4 zvjezdice i kao zona ostale rekreacije.

Određeno je i petočlano povjerenstvo za ocjenu ponuda u kojemu su predstavnici ministarstava državne imovine, turizma i kulture te Grada Pule, a time se nakon više neuspjelih pokušaja prodaje i traženja strateških partnera u proteklih gotovo 20 godina iznova aktivira taj proces.

Lokacija Hidrobaza smještena je na krajnje sjeverozapadnom dijelu grada Pule, a jugoistočno od Brijunskog otočja.

(Hina)