Google Maps povjerovao da je na ulicama Berlina gužva. Uspješan eksperiment Simona Weckerta, berlinskog umjetnika koji je na ulice njemačke prijestolnice donio 99 telefona kako bi pokušao prevariti Googleove algoritme.

Weckert je umetnuo 99 rabljenih pametnih telefona - s pokrenutom Google Maps aplikacijom, koju je potom u kolicima pješice vukao ulicama Berlina. Velika koncentracija telefona i sporost njihovog kretanja natjerali su Big G Maps da vjeruje da su te ulice bile blokirane.

Aplikacija, u stvari, određuje prometne uvjete na temelju trenda korisnika koji koriste karte.

(iPress)