Proračunom Grada Umaga za 2019. godinu, osigurano je za projekte, programe i druge aktivnosti organizacija civilnog društva Umaga 5.4 milijuna kuna pa su nakon provedenih natječaja, zastupnici udruga i gradonačelnik Grada Umaga Vili Bassanese potpisali ugovore o sufinanciranju programa, projekata i manifestacija koje će tijekom ove godine na području Grada Umaga provest organizacije civilnog društva.

Natječajni postupci provodili su se na temelju Uredbe Vlade Republike Hrvatske pa su se u skladu i s Pravilnikom Grada Umaga na natječaje mogle javiti sve udruge koje provode aktivnosti na području Umaga.

Umag će određene programe organizacija financirati izravno, bez provedbe natječaja, pa će i ove godine Grad financirati Gradsko društvo Crvenog križa  Grada Buja.

Potpisano je 80 ugovora s 66 udruga za provedbu projekata, programa i manifestacija a sufinancirani programi, projekti i manifestacije od značaja su za razvoj Umaga, promicanje sporta i rekreacije, kulture, odgoja i obrazovanja, turizma, poljoprivrede te socijalne skrbi i zdravstva.  

(iPress)