U Hrvatskoj su u rujnu bila registrirana 260.102 poslovna subjekata od kojih je 161.678 ili 62,2 posto aktivnih, pri čemu je najviše bilo trgovačkih društava, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku o broju i strukturi poslovnih subjekata.

Najveći udio i najveću aktivnost među poslovnim subjektima imaju trgovačka društva kojih je krajem rujna bilo registrirano 188.386, a aktivno 128.545 ili 68,2 posto.

Ustanova, tijela, udruga i organizacija bilo je 68.202, od toga aktivnih 32.154 ili 47,1 posto. Registriranih zadruga bilo je 3.514, a aktivnih 979.

U Hrvatskoj je krajem rujna poslovao i 82.984 subjekt u obrtu i slobodnim zanimanjima.

Krajem rujna ove godine od ukupno 161.678 aktivnih pravnih osoba njih 74.643 nije imalo zaposlenih.

Slijede pravne osobe s jednim do devet zaposlenih kojih je bilo 71.691 ili 44,3 posto ukupno aktivnih, potom oni s 10 do 49 zaposlenih kojih je bilo 11.638 ili 7,2 posto.

Udio srednje velikih subjekata s 50 do 249 zaposlenih je 1,9 posto ili njih 3.144, a samo 0,4 posto otpada na velike subjekte s više od 250 zaposlenih i takvih je bilo 305.

Podaci o strukturi poslovnih subjekata prema djelatnostima pokazuju da je više od tri četvrtine registriranih i aktivnih subjekata zastupljeno u četirima područjima djelatnosti – trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla, s udjelom registriranih od 18,8 posto i aktivnih od 18,5 posto, prerađivačka industrija s udjelom registriranih od 7,9 posto i aktivnih od 9 posto, stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, s udjelom registriranih od 10,2 posto i aktivnih od 12,5 posto te ostale uslužne djelatnosti, s udjelom registriranih od 17,7 posto i aktivnih od 13,4.

Struktura aktivnih pravnih osoba prema oblicima vlasništva pokazuje da je privatno vlasništvo najčešći oblik – u njemu se nalazi 78,4 posto subjekata. U državnom vlasništvu je 0,8 posto subjekata, u mješovitom vlasništvu 0,6 posto, zadružnom 0,6 posto, a za 19,6 posto pravnih osoba vlasništvo se ne prati.

U strukturi trgovačkih društava uvelike prevladava oblik društava s ograničenom odgovornošću, kojih je bilo 143.811 registriranih, a 94.827 aktivnih.

Prema brojnosti drugi oblik je jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću, kojih je registrirano 41.840, a aktivno 32.036, pokazuje nedavno objavljeno izvješće DZS-a.

(Hina)