Djeca i mladi sve više koriste računala i mobitele za komunikaciju sa drugim osobama, kako poznatim tako i nepoznatim, a da pritom nisu svjesni rizika kojima se izlažu. Dio roditelja također nije upoznat s potrebom nadzora aktivnosti njihove djece na internetu ili nije dovoljno educiran da bi bio u mogućnosti aktivno sudjelovati u tom dijelu života svoje djece.

Na području PU istarske, u protekloj je godini evidentirano 16 kaznenih djela na štetu djeteta putem interneta: 13 kaznenih djela Iskorištavanje djece za pornografiju i 3 kaznena djela upoznavanje djece s pornografijom.

Kako bi se povećala sigurnost djece na internetu, PU istarska u proteklih nekoliko godina, u suradnji s Upravnim odjelom za obrazovanje, sport i tehničku kulturu te osnovnim i srednjim školama Istarske županije, provodi kontinuirane preventivne aktivnosti edukacije djece i roditelja u vezi korištenja interneta. Besplatne edukacije se putem navedenog upravnog odjela Istarske županije ponude svim osnovnim i srednjim školama prije početka školske godine, kako bi ih škole mogle uklopiti u školske preventivne aktivnosti tijekom godine.

Edukacijom su obuhvaćeni prvenstveno učenici viših razreda osnovnih škola s područja Istarske županije, odnosno populacija između 10 i 15 godina te njihovi roditelji, kao i učenici i roditelji srednjih škola s područja Istarske županije. Njih se upoznaje s primjerenim ponašanjem na internetu i prepoznavanjem neprimjerenog ponašanja, zakonskim odredbama vezanim uz vršnjačko nasilje na internetu, posebice na društvenim mrežama, dok se roditelje učenika prigodnim predavanjem upoznaje i s potrebom i načinima nadzora aktivnosti njihove djece na internetu.

Tijekom prošle godine, Odjel prevencije PU istarske održao je 119 sati edukacije na navedenu temu, kojom prilikom je obuhvatio 1.489 učenika, profesora, nastavnika i stručnih suradnika te 291 roditelja. Sačinjena su i dva letka, jedan za roditelje, a jedan za mlade korisnike te se u istima, kao i u predavanjima, korisnici upućuju da prijave svako sporno ponašanje, između ostalog, i pomoću aplikacije MUP-a Red Button.

Osim toga, kroz suradnju s udrugom Roda, Odjel prevencije je na području PU istarske proveo i niz edukacija djece vrtićke dobi kroz projekt ''Vidi pa klikni ide u vrtić''. Protekle godine, kroz 47 sati edukacija, obuhvaćena su 23 vrtića na području Istarske županije. Također, u travnju prošle godine, u sklopu projekta Istarske županije ''Do the right thing'', Odjel prevencije održao je predavanje ''Zakonska odgovornost – ljudska prava u digitalnom dobu'' za oko tisuću učenika srednjih škola s područja Istarske županije.

Takav kontinuirani preventivni rad kao primjer pozitivne prakse i usvajanja određenih normi ponašanja na internetu predstavnici ciljane skupine su ocijenili kao dobar način preventivnog rada, posebice u situacijama kada se paralelno radi i sa djecom i sa roditeljima.

- Stoga, ukoliko primiš prijeteću, uznemirujuću ili seksualno neprimjerenu poruku ili se od tebe traži da drugim osobama pošalješ svoje neprimjerene fotografije i video isječke, ODMAH obavijesti roditelje ili policiju, a opširnije možeš pročitati na stranicama PU istarske