Želja nam je ukazati na nezadovoljstvo koje trpe mještani općine Ližnjan. A ne samo da u dnevnim novinama i portalima čitamo ono što se servira po narudžbi vladajućih. Ovoga puta osvrnuti ćemo se na Valturu, i komunalnu uređenost i brigu o uređenju naelja.

U privitku se nalaze fotografije koje su već mjsecima svakodnevica mještana.
Trenutačna garnitura na vlasti, ne bavi se potrebama građana, nego samo svojim osobnim interesima.

No o tome u nekom od idućih osvrta.

Ova hrpa smeća i pogrdni napisi nalaze se na samom ulazu u mjesto Valtura. Svaki namjernik prvo što vidi, smeće je, koje se nalazi tik pored mjesnog groblja. Upravo tako, svaki sprovod, prati i pogled na smeće. Kada puše vjetar, kao danas, vrećice i sitan otpad lete po groblju. Prepune autobuse turista koji Nezakcij, prvo dočeka pogled na deponij.

Općinsko Vijeće ima nekoliko članova iz Valture. No oni su apsolutno nezainteresirani, ili pak nemoćni ukazati na probleme. Neki su doduše u ljubavnim vezama, čak štoviše transparentinm. Naravno, to je njihovo ustavno pravo. No jesu li takvi članovi vjerodostojni u svojim istupima i odlukama, neka mještani prosude sami.

Kulminacija sa smećem, počela je nakon što je općina podjelila kante za odvajanje otpada. Neke obitelji su dobile kante za odvajanje otpada, a neke nisu. I te obitelji koje nisu dobile kante za odvajanje otpada, redovito odlažu smeće na središnji deponij, ovaj sa slika.

Ključ po kojem je vlast podjelila kante za odvajanje otpada, nije jasan. Sigurno je da su neki podobniji dobili kante, a manje podobni da nisu dobili pa se snalaze. Kako doznajemo, status podobnih dodjeljivan je i nedavnom anketom koju je lokalna vlast provela među mještanima.

U anketi su mještani dobili priliku izjasniti se jesu li za gradnju rotora na "Placi", odnosno u centru Valture ispred crkve. Anketa je, zanimljivo, imala rubriku "potpis". Mještani Valture odllučili su da ne žele rotor na "Placi". Ne iznenađuje takva želja mještana, jer je apsolutno neopravdano trošenje novca na rotor koji nema svrhe zbog premalog prometa.

Je li se iza projekta "Valturski Rotor" krilo još nešto, prepusitit ćemo mještanima na maštu. U svakom slučaju, projektu su se mještani usprotivili, i istovremeno su mnogi postali nepodobni i neprijatelji demokratski izabrane vlasti!

Rezultat je sramotan odnos općinske vlasti prema mjestu i mještanima, što pokazuju fotografije. S poštovanjem, Ližnjanci