Inicijativa građana Dajle uputila je otvoreno pismo županu Istarske žuupanije Valteru Flegi. 

Pismo prenosimo u cijelosti: 

Povodom Vašeg intervjua u kojem najavljujete izgradnju luke Dajle-Belveder (unatoč tome što ste obaviješteni da se građani planiranoj luci protive)  molimo Vas da javno odgovorite zašto se ta luka forsira iako je NEPRIHVATLJIVA:

  1. ZAKONSKI: jer nije u suglasnosti sa Prostornim planom uređenja Istarske županije, niti sa Zakonom (Očitovanje Zavoda za prostorno planiranje Istarske županije u prilogu) gdje se uređuje da se 2 planirane luke u istoj uvali Dajla /Karigador (Dajla-Belveder i Karigador) trebaju prostorno planski razmatrati kao jedinstvenu cjelinu, jer realizacijom tih luka u naravi nastaje jedna prostorna i funkcionalna cjelina, tj. 1 luka sa cca 300 vezova čiji značaj postaje državni, a u Prostornom planu istarske županije nije planiran kao takav. Cijela uvala tim bi se projektima pretvorila u luku bez mogućnosti za druge sadržaje (vidjeti prilog). Radi se o 1 uvali i 1 istoj Lučkoj upravi koja odvojeno planira 2 različite luke zanemarujući kumulativni utjecaj koje bi one imale na okoliš, kvalitetu života i zdravlje ljudi…
  2. EKONOMSKI jer se luka planira suprotno interesima građana, na potpuno neprikladnom mjestu (izrazito plitka, ekološki i kulturno zaštićena obala) čime bi uništila ne samo značajno kulturno dobro, zaštićeni okoliš i plaže, već i osnovnu gospodarsku djelatnost mještana - obiteljski turizam koji se temelji na čistom moru i prirodnoj obali, a za to nema nikakvog racionalnog ekonomskog, sociološkog, ni ekološkog opravdanja.

Planira se luka na  površini od 2 hektara, lukobrana od 150 m dužine, betoniranje 50 m u unutrašnjost mora, za 63 veza za brodove/jahte i do dužine 20 m i gaza do 3m... Građani Dajle takve brodove nemaju i takva im luka nije potrebna, kao što im nije potrebno ni „iskrcajno mjesto za ribarska plovila“ (jer u Dajli nema registriranih gospodarskih ribara)  ni „operativna obala za male izletničke brodice“ (jer ni takvih registriranih obrta u Dajli nema).

Je li možda plan Lučke uprave Umag-Novigrad premjestiti svih 50 ribarskih  brodova  iz Novigradskog  mandrača u novu luku  Dajla-Belveder?

Potrebe građana Dajle za vezom mogu se zadovoljiti uređenjem već postojeće lučice Dajla kod samostana ili u već postojećoj luci/molu u Karigadoru. Neracionalno je, nelogično i potpuno neisplativo planirati luku u istoj uvali u kojoj već postoji luka/molo 300 m  udaljena od planirane. Budući se planira i ogromna marina u Antenalu, uz već postojeće u Novigradu i Umagu, pitamo Vas: zar je doista potrebno imati 4 luke u istom gradu - Novigradu, od čega 2 u istom mjestu – Dajli (kod samostana i Dajli-Belveder), te 3 luke u istom zaljevu? Kome je to u interesu i treba li samo zbog nečijeg profita uništiti sve uvale i pretvoriti ih u luke?

  1. EKOLOŠKI - Zašto se ignorira činjenica da je predviđena luka opasna za okoliš jer bi njenom realizacijom bile ugrožene zaštićene vrste ptica, riba i školjaka, ljudsko zdravlje, kao i ekosustav u cjelini, budući ulazi u područje ekološke mreže EU NATURE 2000 hr 1000032 „Akvatorij zapadne Istre“ koja predviđa sprječavanje nasipavanja i betonizacije obale. Kako se to uklapa u Vašu viziju da Istra treba biti predvodnik u zaštiti okoliša?
  2. KULTUROLOŠKI - Zašto se u Prostorni plan Grada Novigrada, u kojem se nabrajaju Kulturna dobra unesena u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, nije uvrstilo i područje (planirane luke ) Dajle-Belveder iako je u taj Registar upisano kao zaštićeno kulturno dobro, budući je dokazano da na području obuhvata planirane luke postoje „ostaci rimskog lukobrana…(vidljive) dužine 30 m, širine 12 m, iz 1. st.“ sa brojnim značajnim nalazima (Arheo Tim d.o.o., 2017.) koji bi bili uništeni izgradnjom planirane luke.

Budući se Prostorni planovi izrađuju da bi zaštitili prostor od devastacije i pretjerane izgradnje, uzimajući u obzir zadovoljenje potreba stanovništva i budućih generacija, pitamo Vas:

  • Zašto se ignoriraju primjedbe više od 250 građana koji su protiv predložene luke za javni promet lokalnog značaja Dajle-Belveder?
  • koji su argumenti i konkretni podaci koji dokazuju da je planirana luka Dajla-Belveder doista u javnom interesu (koji Vi trebate štititi), unatoč tome što bi uništila ne samo kulturno i ekološki zaštićeno javno dobro, nego i temelje egzistencije mještana, a i u suprotnosti je sa opredjeljenjem Istarske županije za održivim razvojem?
  • Zašto bi profit nekih (investitora) bio bitniji od dobrobiti svih i zaštite prirodnih i kulturnih dobara?

 

U nadi da ćemo dobiti adekvatne odgovore, ovim putem tražimo:

  • da se preispitaju i usklade sa Zakonom i Prostornim planom Istarske županije svi dokumenti za planirane luke Dajla-Belveder i Karigador.
  • da se (ukoliko je doista potrebno uređenje vezova) uz postojeći molo/lukobran u Karigadoru uredi do 60 komunalnih vezova samo za potrebe domicilnog stanovništva (i Karigadora i Dajle) bez mogućnosti koncesije.

 

Unaprijed zahvaljujemo na odgovoru.

Lijep pozdrav i svako dobro.

Dajla, 5.03.2019.                                                                            Za Inicijativu građana Dajle:

                                                                                                       Teodora Beletić, 098290141  

                                                                                                                        

                                                                                                                                          

Na znanje:   Lučka Uprava Umag-Novigrad, ravnatelj Sergio Stojnić, Zelena Istra