Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić danas je s Hrvatskim telekomom potpisao Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za Grad Poreč i Općine Funtana, Kaštelir-Labinci, Sveti Lovreč, Tar-Vabriga, Višnjan, Vižinada, Vrsar i Tinjan“ koji će do 21. veljače biti prijavljen u okviru Ograničenog poziva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Potpisivanje je održano u Zagrebu, a prisustvovali su mu i drugi gradonačelnici i načelnici općina i gradova iz Hrvatske koji sudjeluju u projektu.

Ovaj je projekt razvoja širokopojasne infrastrukture od velikog značaja za područja koja nisu od komercijalnog interesa za telekomunikacijske operatere kako bi se do 2023. povećala nacionalna pokrivenost pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA). U sklopu istoga izradit će se širokopojasna mreža i omogućiti pristup širokopojasnom internetu za 11.189 krajnjih korisnika, odnosno kućanstava i poslovnih subjekata na području navedenih jedinica lokalne samouprave, što će značajno potaknuti razvoj ovih krajeva i njihovim stanovnicima omogućiti pristup internet tehnologijama najvećih brzina i kapaciteta.  

U sklopu projekta Grad Poreč proveo je aktivnosti izrade PRŠI-ja (Plan razvoja širokopojasne infrastrukture), a Hrvatski telekom će osim izrade sve potrebne dokumentacije za provedbu projektirati širokopojasne pristupne mreže sljedeće generacije, izgraditi infrastrukturu širokopojasne pristupne mreže, te osigurati da cjelokupna širokopojasna pristupna mreža sljedeće generacije za koju je dobivena potpora u okviru Poziva na dostavu projektnih prijava, bude dovedena u operativni status prije završetka provedbe Projekta. Osim toga, nabavit će i postaviti opremu širokopojasne mreže, te upravljati Projektom.

Hrvatski telekom odabran je u postupku pred-odabira kao prihvatljivi prijavitelj na Ograničeni poziv te je zadužen za projektiranje, izgradnju i operativni rad mreže koja nakon izgradnje ostaje u njegovu vlasništvu.

Cilj ovog Poziva je jest potaknuti uvođenje širokopojasnih pristupnih mreža sljedeće generacije s brzinom preuzimanja od najmanje 40 Mbit/s i brzinom učitavanja od najmanje 5 Mbit/s na područjima Hrvatske na kojima trenutačno ne postoji širokopojasna infrastruktura ili ona postoji na nedovoljnoj razini, tj. na „bijelim NGA područjima.

Ukupna vrijednost projekta PRŠI za područje Poreča iznosi 68,6 milijuna kuna od čega je 56,1 milijun kuna prihvatljivih investicijskih troškova. Dio od 50,2%  ukupno prihvatljivih troškova, odnosno 28,15 milijuna kuna, investicija je Hrvatskog telekoma dok će preostali iznos od 27,9 milijuna kuna potraživati kao sredstava državne potpore iz EU fondova.

I općina Medulin potpisala Sporazum o partnerstvu na izgradnji širokopojasne infrastrukture s Hrvatskim Telekomom

Sporazum o partnerstvu potpisala je i Općina Medulin. Plan razvoja širokopojasne infrastrukture za područje Medulina obuhvaća područje općina Medulin, Barban, Ližnjan i Marčana, te je odabran kao jedan od 16 planova među ukupno 72 plana za koje je HAKOM izdao potvrdu o usklađenosti sa Okvirnim nacionalnim programom. 

Nakon predstavljanja programa i projekata izgradnje NGA mreže Hrvatskog Telekoma, održano je zajedničko potpisivanje sporazuma sa svim partnerima koje su ispred Hrvatskog Telekoma potpisali članovi Uprave Nataša Rapaić i Boris Drilo, a ispred Općine Medulin načelnik  Goran Buić. Uz njih na potpisivanju su bili prisutni i predsjednik uprave Hrvatskog Telekoma Kostas Nebis te direktor za investicije Milan Meden.

Odluka o odobrenju bespovratnih sredstava za projekt razvoja širokopojasne infrastrukture očekuje se tijekom lipnja ove godine, a završetak projekta do kraja 2023. godine. Realizacijom projekta će se za 90% korisnika na bijelim adresama (adrese za koje ne postoji komercijalni interes) omogućiti širokopojasni pristup od najmanje 100Mbit/s.

Ukupna vrijednost projekta PRŠI za područje Medulina (Općina Medulin, Barban, Ližnjan i Marčana) iznosi 59,32 mil. kuna.

(iPress)