Rodoljub Kosić, predsjednik GO SDP-a Poreč i Goran Gašparac, vijećnik SDP-a u Gradskom vijeću Grada Poreča istaknuli su kako je novi cjenik odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada građanima donio poskupljenje računa i do 4 puta, što je nedopustivo.

- Režim prikupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada je jedna od vrlo važnih komunalnih djelatnosti za sve naše sugrađane, te se stoga SDP Poreča uporno zalagao da postupak donošenja novog  cjenika bude maksimalno transparentan. Kada smo još prije godinu dana upozoravali da će se računi građanima povećati i do 4 puta, mnogi su nas prozivali. Znajući da će doći do velikog poskupljenja odvoza smeća, SDP Poreča je tražio da se na Gradskom vijeću povede rasprava o novom cjeniku prije njegovog prihvaćanja na Nadzornom odboru Usluge. Vladajući IDS je taj naš prijedlog odbio i nije želio uvrstiti tu točku na dnevni red. Znao je da bi morao davati vrlo iscrpna obrazloženja na pitanja oporbenih vijećnika, istaknuli su vijećnici.

- Novi cjenik donesen je tako da je gradonačelnik dao suglasnost na novi cjenik koji je predložio direktor Usluge, nakon čega je Nadzorni odbor Usluge takav cjenik i prihvatio. Sve bi to možda bilo i u redu, kada članstvo u Nadzornom odboru ne bi bilo rezervirano samo za članove s iskaznicom IDS-a. Sedmeročlani Nadzorni odbor Usluge je "sterilan" , bez ijednog člana oporbe, a jedini kompetentni član je pročelnik za komunalni sustav Grada Poreča.

Sada imamo ovo što imamo. Računi za rujan i listopad su građanima povećani do 4 puta, a Usluga je s primjenom novog cjenika započela prije stvaranja osnovnih preduvjeta za naplatu pružene usluge. Neki od tih uvjeta nisu ispunjeni ni danas, 5 mjeseci nakon stupanja na snagu novog cjenika", naglasio je Kosić.

Rodoljub Kosić je rekao da cjelokupan cjenik usluge zbrinjavanja otpada treba revidirati, kao i raspored odvoza, te da bi, pritom, trebalo ozbiljno razmisliti o utjecaju broja članova domaćinstava na cijenu usluge. SDP je konkretno predlagao da se smanje „obračunski“ volumeni za umirovljenike i za samačka domaćinstva što je vladajući IDS glatko odbio. Prigovarali smo i na strukturu cijene koju sačinjavaju fiksni i varijabilni dijelovi. Dok na računima za vodu i struju fiksni dio iznosi do 25 posto, kod smeća je fiksni dio u odnosu na varijabilni zastupljen više od 50 posto. Grad Poreč mora bitno smanjiti fiksni dio cijene u odnosu na varijabilni, jer je i nivo usluge smanjen.

Savjet građanima za niže cijene: Tražite manje spremnike i posude za selektiranje korisnog otpada

Uočili smo pritom i nelogičnosti u odvozu smeća na Poreštini – kako mogu Funtana, Vrsar, Tar i Vabriga imati planiran veći broj odvoza u odnosu na naselja Finida, Bolnica, Novo naselje i Kukci? To su neki čudni kriteriji, ustvrdio je Kosić.

Vijećnik SDP-a Goran Gašparac rekao je da cijena za odvoz smeća može biti niža tako da se samcima i dvočlanim obiteljima ponudi manji spremnik, primjerice od 30 litara, a ne od 60 litara koji im je dodijelila Usluga. Tročlanim i četveročlanim obiteljima treba ponuditi spremnik od 60, a ne 120 litara koji su im preporučili u Usluzi. Tako bi se sadašnja (nova) cijena mogla prepoloviti, smatra vijećnik, a nekim bi domaćinstvima računi bili i niži od dosadašnjeg (starog) obračuna.

Usporedba takvog  cjenika s cjenikom Usluge prikazana je u tablicama.

Predsjednik SDP-a Poreč, Rodoljub Kosić je svojim sugrađanima savjetovao da intenzivno traže posude za selektiranje korisnog otpada, maksimalno selektirajte sav korisni otpad i inzistirajte na čipiranju kanti jer ćete samo tako racionalno iskoristiti uslugu odvoza smeća, naglasili su u priopćenju porečki SDP-ovci. (iPress)