Temeljem Odluke o poticanju razvoja poduzetništva na području Grada Vodnjana u 2019., od 04. veljače raspisan je Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva na području Grada Vodnjana. Natječaj će biti otvoren do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 1. prosinca 2019. godine.

Financijska sredstva u vidu potpora dodjeljuju se kroz pet mjera:

1. Potpore novoosnovanim tvrtkama za poduzetništvo
2. Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata
3. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje
4. Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete
5. Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita

Kompletan tekst Javnog poziva nalazi, visina potpore kao i dokumentacija koja se prilaže može se vidjeti na ovom linku.

Korisnici potpore u trenutku podnošenja Zahtjeva za dodjelu potpore ne smiju imati nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Gradu Vodnjanu. Sredstva potpore uplaćuju se na žiro račun korisnika po dostavljenim računima kojima se dokazuje namjensko korištenje sredstava, kao i po dostavljenom dokazu o podmirenju računa, a sve u roku od 90 dana od donošenja Odluke o dodjeli potpore od strane Povjerenstva.

Obrazac zahtjeva za dodjelu potpore, te predmetni Javni poziv može se preuzeti u Gradu Vodnjanu, Upravnom odjelu za gospodarstvo i EU projekte, Trgovačka 2, Vodnjan. Ostale informacije možete zatražiti na telefonskim brojevima 512-453, 512-457 (Grad Vodnjan-Dignano, Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte).

Zahtjev za dodjelu potpore sa potrebnom dokumentacijom podnosi se Povjerenstvu za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Vodnjan u 2019. godini na adresu:
Grad Vodnjan-Dignano, Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte, Trgovačka 2, Vodnjan ili se predaje osobno u pisarnicu Grada Vodnjan.

 

(iPress)