Općina Medulin objavila je Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u 2019. godini.

Natječaj se odnosi na prioritetna područja: „Zdravstvo i socijalna skrb“, u kojem će području Općina Medulin sufinancirati projekte udruga u ukupnom iznosu od 80.000 kn; „Izdavačka djelatnost“, 185.000 kn, „Kultura“, 700.000 kn i „Udruge građana“, 300.000 kn.

Ovime Općina Medulin poziva zainteresirane udruge i druge prihvatljive prijavitelje da svoje programe i projekte prijave na objavljeni Javni natječaj do 8.3.2019. godine.

Detalje o natječaju te cjelokupnu natječajnu dokumentaciju prijavitelji mogu pronaći na internet stranicama Općine Medulin na ovom linku.

 

Unaprijed hvala i srdačan pozdrav,