Umag će u cilju poboljšanja uvjeta života i rada u Umagu i u ovoj  godini nastaviti s ulaganjima i poticajima za deficitarne službene kadrove. Krajem prošle godine gradonačelnik Umaga Vili Bassanese i ministar unutarnjih poslova RH Davor Božinović potpisali sporazum o sufinanciranju troškova stanovanja policijskih službenika na području Umaga a u ovoj godini Umag će osigurati 480.000 kuna sredstva za sufinanciranje troškova najamnine podstanarstva policijskih službenika.

Umag imama četiri stana u vlasništvu koja besplatno koriste učitelji koji rade u umaškim školama a uz minimalnu naknadu još jedan stan Grad je na korištenje dodijelio učiteljici do rješavanja njezinog stambenog statusa.  

Umag je donio odluku i o osiguranju boljih uvjeta za život medicinskog osoblja pa se pristupilo izgradnji četiri stambena prostora koja će koristiti liječnici. Budući Umag, na zapadu Hrvatske, «leži» na više od stotinu kilometara udaljenosti do bolnica u Puli i Rijeci medicinsko osoblje prijeko je potrebno u Umagu.      

Cilj nam je izgraditi stanove, za čiju izgradnju smo osigurali 1,5 milijuna kuna iz proračunskih sredstava, i predati ih na korištenje liječnicima kao motiv dolaska i ostanka u našem gradu, ističe gradonačelnik Bassanese. Stanovi, kvadrature od 50 do 70 četvornih metara, bit će izgrađeni u širem centru grada i gradskom naselju Babići.

Umag već godinama sufinancira rad Hitne medicinske službe s 250.000 kn godišnje za dodatni tim hitne medicinske pomoći. Iako nije u nadležnosti Umaga, grad je osigurao i vozilo za hitan prijevoz pacijenata a rekonstruirana je zgrada Hitne medicinske službe za što je uloženo 2,2 milijuna kuna dok je u kampanji „HitnaJeBitna“ prikupljeno 720.000 tisuća kuna za kupnju opreme U tijeku je i prikupljanje sredstava za nabavku radiološkog uređaja u umaškom  Domu zdravlja. Umag će u okviru EU projekta kojega provodi Zavod za hitnu medicinu IŽ, s partnerima iz Slovenije, dobiti i novo vozilo.

(iPress)