Visina paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Medulin ostala je jednaka dosadašnjim iznosima koji su iznajmljivači plaćali ili je, u nekim mjestima, i niža. 

Visina paušalnog poreza po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp odmorištu te po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj u naseljima: Medulin (osim ulice Ševe), Premantura, Banjole, Pomer, Pješčana uvala iznosi 300,00 kn 350,00 kn te 350,00 kn. 

U Vinkuranu 255,00 kn, 297,50 kn i 297,50 kn. Iznajmljivači iz Vintijana i ulice Ševe u naselju Medulin plaćat će 210,00 kn, 245,00 kn ili 245,00 kn a najniži oni u Valbonaši 150,00 kn, 175,00 kn  i 175,00 kn, izvijestili su iz Medulina. (iPress)