Hrvatski sabor donio je u srijedu Strategiju upravljanja državnom imovinom do 2025. kojom se za idućih sedam godina želi osigurati održivo, ekonomično i transparentno upravljanje i raspolaganje državnom imovinom. 

Strategijom se određuju dugoročni ciljevi i smjernice upravljanja državnom imovinom uz uvažavanje gospodarskih i razvojnih prioriteta države. 

Učinkovito upravljanje državnom imovinom operacionalizirat će se putem smanjenja portfelja nekretnina, rastom investicijskih projekata putem osnivanja prava građenja, prava služnosti, darovanja, davanja u zakup ili dodjela na korištenje.

Ciljevi su i povećati broj investicijskih projekata na državnoj imovini, staviti u funkciju nekretnine prenesene na upravljanje Državnim nekretninama d.o.o., nastaviti privatizaciju trgovačkih društava u vlasništvu države i unaprijediti upravljanje pravnim osobama od posebnog interesa za državu. 

Strategijom je predviđeno i da se državni portfelj kojim upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) i dalje smanjuje. Posljednjeg dana 2018. taj je portfelj obuhvaćao je 387 trgovačkih društava.

Stroži kriteriji za titulu psihologa

Sabor je donio Zakon o psihološkoj djelatnosti koji postrožuje kriterije za osobu koja ima pravo nositi titulu psihologa, definira se da je to osoba koja je završila dodiplomski ili preddiplomski i diplomski studij psihologije u Hrvatskoj ili ima priznatu inozemnu diplomu za psihologa. 

Sadašnja, nedovoljno jasna definicija omogućavala je da se psihološkom djelatnošću bave psiholozi koji nisu članovi Komore, odnosno nemaju osnovnu ni posebnu dopusnicu. Po novome, članstvo u Komori za psihologe nije obvezno, međutim za status ovlaštenog psihologa moraju biti i članovi Komore. 

Sabor je donio i zakone o socijalnopedagoškoj djelatnosti, o  mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji, potvrdio Sporazum između hrvatske Vlade i Vlade Mađarske o suradnji u području vojnog zrakoplovstva i protuzračnih aktivnosti.
Odbio je SDP-ove dopune Zakona o sprječavanju sukoba interesa. 

U drugo je čitanje poslao prijedlog zakona o genetski modificiranim organizmima, zaštiti zraka, obeštećenju radnika Plobesta itd. 

Opsežan dnevni red sjednice dopunio je sa devet novih točaka, među kojima je i zakonski prijedlog o zabrani glifosata, opasnog herbicida. 

(Hina)