Petra Udovičić, predstavnica naselja Valdebek i Društva Zdravo Naselje poslala nam je priopćenje o Rješenju o uklanjanju bazne postaje u Puli na adresi Monte Magno 36.

Rješenje nalaže uklanjanje bazne postaje elektroničke komunikacijske mreže TELE2 d.o.o. izgrađene na krovu stambene zgrade u ulici Monte Magno 36, u naselju Valdebek, u Puli, koja se sastoji od dva maskirana antenska nosača.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Ovim putem želimo skrenuti pažnju da su antene izgrađene protivno Prostornom planu uređenja Grada Pule, protivno Generalnom urbanističkom planu Grada Pule, protivno Zakonu o gradnji jer investitror nema izvršnu građevinsku dozvolu i protivno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.

11. travnja 2017. godine u prostorijama Komunalne palače Grada Pule, održan je sastanak kome su prisustvovali predstavnik operatera Tele2 d.o.o., gospodin Vjekoslav Španić, predstavnici Grada Pule i predstavnici stanara naselja Valdebek.

Španić je tada izjavio kako se bazne postaje postavljaju bez građevinske dozvole, jer dozvolu ne bi ni dobili, kako svjesno riskiraju jer je teleoperateru lakše platiti kaznu, nego li izmjestiti antenu na lokacije predvidjene HAKOM-om, jer bi to zahtijevalo gradnju zasebnog antenskog stupa, na koji bi se postavile bazne postaje, što je puno skuplje od plaćanja kazni.

Osobnog sam uvjerenja kako je ovo rečeno kako bi se obeshrabrila naša ustarajnost u nastojanju da se dislociraju bazne postaje iz blizine naših kuća.

Sukladno Rješenju o uklanjanju bazne postaje koje je doneseno 29. Studenog 2017. godine i određuje uklanjanje bazne postaje u roku 90 dana (što bi značilo krajem veljače 2018. g.) ovim putem želimo skrenuti pažnju medija na postojeću situaciju i praćenje tijeka ovog procesa.

Na istoj lokaciji na adresi Monete Magno 36, u Puli, postavljena je još jedna bazna postaja teleoperatera Hrvatskog telekoma d.d., za koju je također bilo izdano Rješenje o uklanjanju, ali je ista legalizirana u predmetu legalizacije nelegalno izgrađenog objekta krajem 2011. godine.

Suklano našem iskustvu i informacijama čini se kako je praksa teleoperatera nelegalno postavljanje baznih stanica. Jedini pravni način kojeg smo mi pronašli je bila prijava nezakonito postavljenih baznih postaja Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja.

Naš cilj je dislokacija baznih stanica izvan gusto naseljenih naselja u za to predviđene lokacije koj je odredio HAKOM. U prilogu ovog dopisa dostavljam i prijedlog lokacije za postavljanje antenskog prihvata sukladno HAKOM-u i teleoprateru Tele2 d.o.o. koje je u vlasništvu Republike Hrvatske.

Osobnog sam uvjerenja kako građeni ne poduzimaju pravne korake u nastojanju zaštite svog prava na zdrav život bez izloženosti štetnim visokofrekvencijskim elektromagnetskim poljima jer vjeruju kako nemaju moći i ne mogu ništa promjeniti. Mi se borimo i molimo pomoć medija kako bismo potakli što više građana na prijavu nelegalno postavljenih baznih postaja i ovim putem potaknemo promjenu u načinu rada teleoperatera, da u suradnji s državnom vlasti i lokalnom samoupravom, započnu s izgradnjom antenskih stupova za prihvat baznih postaja više teleoperatrea, na predviđenim lokacijam bez ugrožavanja zdravlja građana naše države, stoji u priopćenju.  (Petra Udovičić, predstavnica naselja Valdebek - Društvo Zdravo Naselje)