Kako možete dobiti građevinsku dozvolu u središtu Pule ukoliko nemate zakonski nužan broj parkirnih mjesta niti mogućnost da izgradite nova?

Teško, ali da se ipak može dokazuje primjer iz Splitske ulice na Punti gdje je poduzetnik jednostavno dobio rješenje u Gradu Puli da njemu pripada 12 parkirnih (nenaplatnih) mjesta uz zgradu na parkiralištu uz zgradu Splitska br 2., 4. i 6. Problem je što su tih 12 parkirnih mjesta, kao i sva ostala parkirna mjesta na ovom parkiralištu Odlukom Gradskog vijeća Grada Pula o lokacijama, organizaciji, naplati i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima Grada Pule Klasa: 023-01/16-01/821 Urbroj:2168/01-03-06-00-0330-16-8 Pula od, 08. kolovoza 2016. određena kao naplatna, pa je u ovoj zoni i u zimskim mjesecima parkiranje jedan od većih problema građana koji žive u ovim zgradama. Ljeti se to pretvara u pravi lov na slobodno mjesto i kruženje po kvartu.

Još i veći problem je što su donedavno, do donošenja gornje odluke Gradskog vijeća, a faktički do 2018. godine kada je počela naplata parkiranja, sva parkirna mjesta na istom parkiralištu, kao i na parkiralištu uz zgradu Splitska 8., 10. i 12.  bila mjesta za stanare i za slobodno parkiranje.

Međutim svemu gore navedenom unatoč, jedan gradski upravni odjel, bez valjane odluke Gradskog vijeća o izmjeni statusa parkirališta, priznaje jednom poduzetniku kao vlasniku prostora u prizemlju zgrade Splitska br 2., 4. i 6. stečena prava na besplatno parkiranje i to ni više ni manje nego na 12 parkirnih mjesta.

Podsjećamo da su sve do 2018. godine kada je počela naplata parkiranja, sva parkirna mjesta bila su za stanare i slobodno parkiranje jer su tako bila i predviđena u vrijeme gradnje ovih zgrada, te su i dio projektne dokumentacije.

Stanari koji su pisali našoj redakciji ukazuju kako je Grad određujući ovo parkiralište naplatnim, na kojem je poduzetniku pri izdavanju građevinske dozvole priznato pravo na 12 parkirnih besplatnih mjesta temeljem stečenoga prava, tada ignorirao njihove  zahtjeve da im se priznaju stečena prava na besplatna parkirna mjesta temeljem stečenih prava.

Stanari su, uvidom u građevinsku dozvolu, u kojoj piše da je investitor udovoljio svim pretpostavkama za njezino izdavanje i valjanost jer je ispunio i uvjet: "Promet u mirovanju. Postojeća građevina po PO STEČENOM PRAVU IMA 12 PARKIRNIH MJESTA, te za planiranu rekonstrukciju nije potrebno izvesti dodatna parkirna mjesta, obzirom na površinu i namjenu posebnih dijelova i njihov broj".

Riječ je o rekonstrukciji bivšeg prostora Transadrie u prizemlju zgrade u Splitskoj br 2., 4. i 6 u kojem će, prema sadašnjim saznanjima stanara, najvjerojatnije biti hostel.

Stanari traže jednako pravo na parking mjesto

Ukoliko je već društvo Transadria, odnosno sadašnji vlasnik, imalo pravo na parkirna mjesta po stečenom pravu, iako parkirališta nisu otkupljena zajedno sa stanovima, stanari smatraju da po jednakom pravu i oni imaju pravo na svoje parkino mjesto.

Prema njihovim navodima broj parkirališnih mjesta oko zgrade sa više ulaza, odgovara jednom mjestu za svaki stan. Po toj logici poduzetniku u prostoru bivše Transadrie pripalo bi 7, a ne 12 mjesta.

Stoga su i službeno uputili Gradu Puli 'Zahtjev vlasnika posebnih dijelova zgrade-stanova u zgradama na adresi Splitska ulica 2., 4., 6., 8., 10. i 12. za određivanje nenaplatnih parkirnih mjesta na  parkiralištima u Kolodvorskoj ulici i Splitskoj ulici koja se nalaze na k.č. 1104/1, k.č. br. 5379/1, k.č. br. 1104/6 i k.č. br. 5379/1... 

- Ne postoji nijedan valjani zakoniti pravni osnov na osnovu kojeg bi jedni posebni dijelovi iste zgrade imali stečena prava na parkirno mjesto, a drugima bi to isto stečeno pravo odlukom upravnih tijela ili političkom odlukom bilo uskraćeno, navode stanari.

Iako je iz sve dokumentacije priložene uz naš zahtjev više nego jasno i neprijeporno da se posebni dijelovi zgrade za koje je upravno tijelo Grada Pula u citiranoj građevinskoj dozvoli utvrdilo kako PO STEČENOM PRAVU IMA 12 PARKIRNIH MJESTA nalaze u istoj zgradi na adresama Splitska 2, 4 i 6 izgrađenoj na k.č. br. 1104/8, k.č. br. 1104/12, k.č. br. 1104/13, k.č. br. 1104/14, k.č. br. 1104/15, k.č. br. 5379/5 i k.č. br. 5379/6 u kojoj se nalaze u drugi posebni dijelovi – stanovi podnositelja zahtjeva, još jednom ukazujemo kako se pravni i faktički položaj posebnih dijelova zgrade vlasništvo poduzetnika za koje je izdana gornja građevinska dozvola i za koje se utvrdilo da po stečenom pravu ima parkirna mjesta na parkiralištu (nekretninama) za koje je podnijet naš zahtjev, ni u čemu ne razlikuje od pravnog i faktičkog položaja svih vlasnika posebnih dijelova – stanova na adresama Splitska 2, 4 i 6., odnosno 8., 10. i 12.

Svaki posebni dio zgrade izgrađene na k.č. br. 1104/8, k.č. br. 1104/12, k.č. br. 1104/13, k.č. br. 1104/14, k.č. br. 1104/15, k.č. br. 5379/5 i k.č. br. 5379/6, radi se o stanovima na adresama Splitska 2, 4 i 6, ISTO TAKO PO STEČENOM PRAVU IMA PO JEDNO (1) PARKIRNO MJESTO na istim nekretninama (parkiralištu), kao što ta prava imaju i stanovi u zgradi na adresama Splitska 8., 10. i 12.

Zahtjev stanara da im se priznaju stečena prava na parkirna mjesta, kao i požurnica, upućeni su Gradskom vijeću Grada Pule kao nadležnom za odlučivanje o istom, te Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Grada Pula-Pola, Odsjeku za gradnju koji je dana 5.04.2018. godine izdao investitoru PULA-INŽENJERING d.o.o.

Građevinsku dozvolu potpisao je Giordano Škuflić.

Od dana podnošenja zahtjeva proteklo je više od trideset (30) dana, a od tijela nadležnog za odlučivanje nije primiljena nikakva obavijest ni odluka o našem zahtjevu.

No, iz Grada Pule i dalje ni slike ni tona.

Ponukani takvim ignoriranjem njihovog zahtjeva stanari su uputili požurnicu u kojoj su pozvali gradsko vijeće da ih u roku od osam (8) dana obavijesti u kojoj je fazi rješavanja je predmetni zahtjev, odnosno da im se dostavi odluku kojom se udovoljava tome zahtjevu.

- Dužni smo vam ukazati kako ćemo u slučaju vaše ogluhe o naš zahtjev ili negativnog riješenja našega zahtjeva biti prinuđeni poduzeti sve raspoložive pravne i sve druge radnje kako bismo ostvarili svoja stečena prava, poglavito zajamčenu jednakost svih građana pred Ustavom i zakonom, koja je za sada na našu štetu povrijeđena, navode stanari u zahtjevu i požurnici koju su potpisali svi predstavnici stanara.

(iPress)