Danas se završava asfaltiranje prometnice u naselju Stancija Portun, koje obuhvaća nerazvrstanu prometnicu u dužini od 170 metara i širini pet metara.

Asfalterske radove izvodi poduzeće Cesta d.o.o. Pula u sklopu ugovora na izvođenju istih na području Grada Poreča – Parenzo u 2018. i 2019. godini, a investitor je Grad Poreč.

U Stanciji Portun u tijeku su i radovi na dogradnji postrojenja javne rasvjete koja se spaja na već postojeću. Rasvjetna tijela su usklađena s najmodernijom tehnologijom i trenutno važećom zakonskom regulativom, a postavlja ih Đusto d.o.o. Poreč.

(iPress)