Ima li uistinu nade za obnovu i rekonstrukciju zaštićene ladanje Vile Cesare u Savudriji? Plan kako će se obnovom i novim, komercijalnim sadržajima jedinstvena građevina u Istri trajno zaštititi i sačuvati, zamišljen je još prije desetak godina. Rekonstrukcija Stancije Grande trebala je biti središte visoko kvalitetnog turističkog projekta koji bi na 65 hektara zemljišta oko zaštićenog kulturnog dobra dobio golf teren s 18 rupa te dizajn butik hotel s 200 postelja. 

Podsjetimo, Velika stancija (vila Cesare) sagrađena je kao ladanjsko-gospodarski sklop za piranskog plemića Fabrisa u svrhu uzgoja dudova svilca, te je nakon 1877. obnovljena i nadograđena za tršćanskog brodovlasnika Carla Cesarea. Stancija predstavlja istaknuto djelo istarske ladanjske arhitekture 19. stoljeća, koja je dosad u stručnim tekstovima bila znatno zanemarena. 

No, javno izlaganje Studije utjecaja na okoliš za golf igralište Stancija Grande u Savudriji koje je jučer poslijepodne održano u vijećnici Grada Umaga, ne daje baš puno razloga za optimizam kada je očuvanje graditeljske baštine u pitanju. Prema nama dostupnim informacijama, u prostornom planu ali i odgovorima izrađivača studije nigdje se ne jamči da će ladanjska vila doista i biti rekonstruirana i stavljena u funkciju. 

Pojednostavljeno, budući investitor može izgraditi golf i novi hotel a da ne obnovi ladanjsku vilu koja je u vrlo derutnom stanju i prokišnjava... Da li se već u ovoj fazi projekt priprema za nekog, teško je reći, no, dojam je kako bi budući investitor mogao biti vrlo zahvalan ukoliko ne bi morao izdvojiti pozamašni iznos za obnovu. Izlaganju su bili nazočni predstavnici COIN inženjeringa d.o.o. iz Pule i predstavnici izrađivača Studije Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu iz Varaždina koji su potvrdili kako Studija ne određuje faznost projekta te da nema uvjetovanja rekonstrukcije vile Cesare s drugom fazom projekta.

Podsjetimo, cijeli projekt, koji se već godinama priprema, prostire se na 65 hektara a obuhvaća golf igrališta, golf hotel sa istočnom pristupnom prometnicom i turističko područje. Ukupna površina za golf terene iznosi oko 28,3 ha, a predviđeni broj staza (fairway) je 18. Smještajni kapacitet iznosi 200 postelja u golf hotelu i 20 postelja u hotelu turističkog područja - ladanjska vila (ukupno 220 postelja u zahvatu). 

Za potrebe zalijevanja zelenih površina golf igrališta potrebno je osigurati dovoljno vode, a s obzirom da je odredbama PPUG Umaga propisano da se iz javne vodoopskrbne mreže opskrbljuje isključivo potrošnja vode u planiranim turističko ugostiteljskim kapacitetima - vodu za održavanje terena za igru treba osigurati iz odgovarajućih dodatnih/alternativnih izvora.

Uređaj za desalinizaciju predviđeno je izvesti na platou uz sjeverozapadnu granicu planiranog obuhvata golf terena. Osim blizine obale ova lokacija je pogodna i zbog izdvojenosti u odnosu na objekte za smještaj gostiju, kao i blizine planiranih prometnih koridora nužnih za osiguranje pristupa uređaju.

Predviđena je ugradnja desalinizacijskog uređaja kapaciteta oko 1.000 m3/dan. Prerađenom vodom punilo bi se planirano umjetno jezero u sklopu kojega bi bio izveden zahvat za opskrbu sustava za zalijevanje, navodi se, uz ostalo u Studiji.

Vila Cesare u Savudriji iz 19. stoljeća zaštićeno je kulturno dobro

Vila Cesare u Savudriji iz 19. stoljeća zaštićeno je kulturno dobro koje je zajedno s okolicom – kultiviranim krajolikom, kao integralnim dijelom sklopa, upisano u Registar kulturnih dobara RH ali je gotovo u cijelosti ruinirano te zahtijeva sveobuhvatnu obnovu. Studiju i projekt predstavio je tim 

Unutar površine prostorne cjeline Velika Stancija planirana je rekonstrukcija arhitektonskog sklopa ladanjske vile u hotel sa smještajnim jedinicama s pet zvjezdica. Ladanjska vila, sastoji se od nekoliko djelomično povezanih samostojećih zgrada u čijem je središtu dvokatna palača s četverokatnim tornjem.

Hrvatski restauratorski zavod još je za potrebe projekta 2010. proveo konzervatorske istražne radove, kojima su utvrđene faze razvoja kompleksa te su otkrivene dekorativne zidne slike. Istraživački projekt doprinosi boljem poznavanju dosada relativno zapostavljene ladanjske arhitekture 19. stoljeća u Istri.

Idejno rješenje izgradnje rekonstrukcije i adaptacije ladanjske vile s pratećim građevinama izradila je tvrtka Tehnozone d.o.o. iz Zagreba. Prema idejnom rješenju kompleksa planira se rekonstrukcija vile Cesare, svilogojske manufakture, kolonske kuće, kolnice i konjušnice s velikom stajom, i dogradnja podruma na sjeveru kompleksa te garaže na južnom prilazu vili.

Upravo bi njena obnova cijelom projektu donijela i posebnost, dašak prošlih vremena ali i elitizma za kojim svakako ima potražnje u svijetu. barem je tako bilo zamišljeno.  

Cjelovita Studija i sažetak za javnost dostupni su javnosti do 23. svibnja 2019. godine u predvorju gradske vijećnice Grada Umaga svakog radnog dana od 7,30 do 15,30 sati, te u ulaznom holu Istarske županije u Puli radnim danom od 8 do 16 sati.

Studija utjecaja na okoliš i Sažetak za javnost dostupni su javnosti i na službenim web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike – www.mzoip.hr, Istarske županije - www.istra-istria.hr, i Grada Umaga – www.umag.hr. (iPress)