Istarska županija i Grad Umag objavili su Javnu raspravu o studiji utjecaja na okoliš za golf igralište Stancija Grande u Savudriji. Cijeli projekt, koji se već godinama priprema, prostire se na 65 hektara a obuhvaća golf igrališta, golf hotel sa istočnom pristupnom prometnicom i turističko područje. 

Ukupna površina za golf terene iznosi oko 28,3 ha, a predviđeni broj staza (fairway) je 18. Smještajni kapacitet iznosi 200 postelja u golf hotelu i 20 postelja u hotelu turističkog područja - ladanjska vila (ukupno 220 postelja u zahvatu).

Podsjetimo, projekt golfa i hotela visoke kategorije vrijedan oko 100 milijuna eura prihvatili su još 2014. umaški gradski vijećnici. 

Znači li ovaj pomak s mrtve točke i skori konačni početak realizacije projekta i očuvanje graditeljske baštine ostaje vidjeti.

Vila Cesare u Savudriji iz 19. stoljeća zaštićeno je kulturno dobro koje je zajedno s okolicom – kultiviranim krajolikom, kao integralnim dijelom sklopa, upisano u Registar kulturnih dobara RH ali je gotovo u cijelosti ruinirano te zahtijeva sveobuhvatnu obnovu.

Unutar površine prostorne cjeline Velika Stancija planirana je rekonstrukcija arhitektonskog sklopa ladanjske vile u hotel sa smještajnim jedinicama s pet zvjezdica. Ladanjska vila, sastoji se od nekoliko djelomično povezanih samostojećih zgrada u čijem je središtu dvokatna palača s četverokatnim tornjem.

Hrvatski restauratorski zavod još je za potrebe projekta 2010. proveo konzervatorske istražne radove, kojima su utvrđene faze razvoja kompleksa te su otkrivene dekorativne zidne slike. Istraživački projekt doprinosi boljem poznavanju dosada relativno zapostavljene ladanjske arhitekture 19. stoljeća u Istri.

Idejno rješenje izgradnje rekonstrukcije i adaptacije ladanjske vile s pratećim građevinama izradila je tvrtka Tehnozone d.o.o. iz Zagreba. 

Prema idejnom rješenju kompleksa planira se rekonstrukcija vile Cesare, svilogojske manufakture, kolonske kuće, kolnice i konjušnice s velikom stajom, i dogradnja podruma na sjeveru kompleksa te garaže na južnom prilazu vili.

Cjelovita Studija i sažetak za javnost dostupni su javnosti u trajanju od 30 dana i to od 23. travnja 2019. godine do 23. svibnja 2019. godine u predvorju gradske vijećnice Grada Umaga svakog radnog dana od 7,30 do 15,30 sati, te u ulaznom holu Istarske županije u Puli radnim danom od 8 do 16 sati.

Studija utjecaja na okoliš i Sažetak za javnost dostupni su javnosti i na službenim web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike – www.mzoip.hr, Istarske županije - www.istra-istria.hr, i Grada Umaga – www.umag.hr.

Javno izlaganje Studije održat će se 7. svibnja 2019. godine u Gradskoj vijećnici Grada Umaga.

Izlaganju će biti nazočni predstavnici investitora, trgovačkog društva COIN inženjering d.o.o. iz Pule i predstavnici izrađivača Studije Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu iz Varaždina, koji će prikazati tehničko tehnološke elemente projekta kao i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijom.

Dizajn golf igrališta izradila je austrijska tvrtka Golfart Landscape, Landschaftsplanung & Golfplatzdesign (projektanti Eisserer, Bösz i Fahrenleitner).

Za potrebe zalijevanja zelenih površina golf igrališta potrebno je osigurati dovoljno vode, a s obzirom da je odredbama PPUG Umaga propisano da se iz javne vodoopskrbne mreže opskrbljuje isključivo potrošnja vode u planiranim turističko ugostiteljskim kapacitetima - vodu za održavanje terena za igru treba osigurati iz odgovarajućih dodatnih/alternativnih izvora.

Uređaj za desalinizaciju predviđeno je izvesti na platou uz sjeverozapadnu granicu planiranog obuhvata golf terena. Osim blizine obale ova lokacija je pogodna i zbog izdvojenosti u odnosu na objekte za smještaj gostiju, kao i blizine planiranih prometnih koridora nužnih za osiguranje pristupa uređaju.

Predviđena je ugradnja desalinizacijskog uređaja kapaciteta oko 1.000 m3/dan.

Prerađenom vodom punilo bi se planirano umjetno jezero u sklopu kojega bi bio izveden zahvat za opskrbu sustava za zalijevanje, navodi se, uz ostalo u Studiji. (iPress)