Grad Poreč  je s K&K promocijom, potpisao ugovor za provedbu EU projekta ,,U koraku s prirodom'' u iznosu od 378.562 kuna s PDV-om od kojeg iznosa je 353.762 kuna s PDV-om namijenjeno za provedbu EU projekta i 24.800 kuna s PDV-om za vođenje projekta. Projekt će biti financiran u 85-postotnom iznosu iz natječaja Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, odgovorni za provođenje izobrazno -informativnih aktivnosti su jedinice lokalne samouprave koje su dužne osigurati provedbu aktivnosti uz održivo gospodarenje otpadom.

U Poreču će se projekt provoditi dvadeset mjeseci a ciljnu skupinu čini Grad, osnovne škole, dječji vrtići i sve ostale institucije s područja obuhvata projekta. U sklopu projekta  s krajem siječnja ove godine provodit promocijom obvezne aktivnosti, izrada letaka o sprječavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj uporabi predmeta i kompostiranju.

Uz promociju aktivnosti pomoću plakata realizacija projekta promovirat će se radijskim emisijama o gospodarenju otpadom, web stranicama, javnim edukacijama i uputama za postupanje s otpadom.

(iPress)