Tihana Mikulčić nova je ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Poreč, koja je na toj funkciji početkom ove godine zamijenila dosadašnjeg ravnatelja Marija Lakovića koji je otišao u mirovinu. Mikulčić je po struci diplomirana socijalna pedagoginja, a do prelaska na novu funkciju dvadesetak godina radila je u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Poreča.

U radu Doma za starije i nemoćne osobe Poreč u narednom razdoblju Mikulčić ističe da je prošle godine dobivena dozvola za proširenje Doma, povećanju kapaciteta ustanove u dijelu stacionarne skrbi, za što postoji najveći interes korisnika. Nakon ishođenja dozvole za proširenje Doma spreman je projekt za dobivanje sredstava iz EU fondova.

Mikulčić ističe da je Dom za starije i nemoćne osobe Poreč ustanova u kojoj se vodila, a i u narednom periodu će se provoditi  politika Grada usmjerena starijim osobama. U ustanovi se provode,  osim pružanja stalnog smještaja i drugi projekti kao što je poludnevni boravak, medicinska rekreacija, program Hospicij i  besplatno posuđivanje medicinskih pomagala u koju je uključena besplatna dostava i montaža zahvaljujući stopostotnom financiranju Grada Poreča.

 Nova ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe ističe  da je u daljnjem radu sa starijim građanima prioritet Grada Poreča i Doma za starije i nemoćne osobe Poreč razvoj izvaninstitucionalne skrbi, s ciljem dostojanstvenog i zdravog starenja u vlastitom domu.

 (iPress)