Poreč je jedan od najagilnijih hrvatskih pametnih gradova, čiji poduzetnici bilježe najveću prosječnu netto plaću i produktivnost rada, pokazuju analize koje je objavila Fina u kojima je usporedba rezultata poduzetnika u pet pametnih gradova  Hrvatske - Bjelovaru, Poreču, Puli, Rijeci i Vrgorcu.

Na području navedenih gradova u 2017. godini bilo je ukupno 9.540 poduzetnika s 61.924 zaposlene osobe . Najviše je poduzetnika sa sjedištem na području Rijeke (4.568), a najmanje na području Vrgorca (80). Najveći rast ukupnih prihoda ostvarili su poduzetnici sa sjedištem u Puli (25,2 %) a slijede poduzetnici Poreča (15,7 %) i Rijeke (9,2 %).  Najmanji rast prihoda ostvarili su poduzetnici Vrgorca (0,5 %). U četiri od pet pametnih gradova poduzetnici su iskazali pozitivan financijski rezultat a najveći je ostvaren u Rijeci (817 milijuna kuna). Nakon Rijeke je Poreč čiji  poduzetnici su ostvarili pozitivan financijski rezultat od 441 milijuna kuna.

Najviša prosječna mjesečna neto plaća obračunata je zaposlenima kod poduzetnika u Poreču (5.864 kuna), a najniža u Bjelovaru (4.106 kune).

Prema produktivnosti (prihodu po zaposlenom), prvi su poduzetnici u Vrgorcu s 819 tisuće kuna, a slijede ih poduzetnici Rijeke sa 667 tisuća kuna, Pule sa 628 tisuća kuna, Poreča sa 609 tisuća kuna. Kod poduzetnika Bjelovara produktivnost je bila najmanja i iznosila je 530 tisuća kuna po zaposlenom.

Produktivnost rada mjerena prihodom po zaposlenom u 2017. godini na razini Republike Hrvatske iznosila je 768 tisuća kuna. Najveću produktivnost rada, mjerenu prihodom po zaposlenom, ostvarili su poduzetnici sa sjedištem u Vrgorcu (819 tisuća kuna). Poduzetnici Poreča iskazali su najveću produktivnost rada mjerenu dobitkom razdoblja po zaposlenom (53 tisuće kuna), dok su poduzetnici Bjelovara imali najbolju financijsku stabilnost, mjerenu koeficijentom financijske stabilnosti (0,98 %).

Prema uspješnosti poslovanja, poduzetnici Poreča iskazali su više vrijednosti u odnosu na poduzetnike drugih pametnih gradova i to prema pokazatelju ekonomičnosti ukupnog poslovanja 110,50 %, rentabilnosti prometa (neto) 8,72 % i rentabilnosti ukupne imovine (neto) 3,80 %. Prema pokazatelju rentabilnosti vlastitog kapitala najviše su vrijednosti iskazali poduzetnici Rijeke (9,75 %), a najmanje poduzetnici Pule (-57,34 %).

Najviša prosječna mjesečna neto plaća u 2017. godini obračunata je zaposlenima kod poduzetnika sa sjedištem u Poreču i iznosila je 5.864 kuna, što je 9,2 % više od iznosa prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.372 kune) i 11,2 % više od iznosa prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini 5 pametnih gradova (5.273 kune).

Ukupno ostvarena novostvorena vrijednost poduzetnika u svih pet pametnih gradova u 2017. godini iznosi 10,1 milijardu kuna što je udio od 5,8 % u odnosu na ostvarenu novostvorenu vrijednost svih poduzetnika u RH (173,9 milijardi kuna), stoji u izvješću Fine.