Na početku nove poslovne godine Umag je posebnu pozornost posvetio obiteljima s djecom koja imaju teškoće u razvoju te im je dodijelio potpore. Roditeljima i skrbnicima djece do 21 godine starosti s teškoćama u razvoju, koja žive na području grada Umaga,  isplaćene su potpore u iznosu od 1.000,00 kuna. Prema evidenciji socijalne skrbi Umaga isplaćeno je 27 potpora.

Potpore predstavljaju jednu u nizu pomoći osjetljivim skupinama koje će Umag osigurati svojim sugrađanima. U umaškoj Udruzi „Pružam ti ruku-Ti porgo la mia mano“ pokrenute su aktivnosti na poboljšanju rada s djecom s teškoćama u razvoju. Nabavkom neurofeeback uređaja, uspostavljene su metode praćenja i trijaže djece vrtićke dobi u predškolskim ustanovama a pokrenuta je i koordinacija sudionika u sustavu skrbi.

Jedan od preduvjeta za razvoj sustava skrbi je osiguranje prostorija za provedbu aktivnosti pa je Umag prije tri godine investirao pola milijuna kuna u obnovu dijela prostorija u OŠ «Marije i Line» prenamijenivši ih za potrebe terapije senzorne integracije.

Iz grada pozivaju obitelji djece s teškoćama u razvoju, ukoliko  nisu na popisu za potpore, da se jave Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti Grada na Trgu slobode 7.

(iPress)