Javna tribina o koncesijama na pulske plaže u organizaciji Inicijative Volim Pulu, održana u petak, izazvala je ogroman interes građana.

- Procjenjujemo da se u kavanu Cvajner uspjelo nagurati oko 300 građana, dok su ostali, za koje nije bilo mjesta, pokušavali pratiti raspravu izvana, no mnogi su morali odustati zbog hladnoće. Ta je masovnost sama po sebi poruka pulskoj gradskoj vlasti koja je odbila primjereno informirati građane o ovoj vrućoj temi kao i o njoj organizirati javnu raspravu, izvijestili su iz Inicijative Volim Pulu.

Premda je službenim putem upućen poziv za sudjelovanje gradonačelniku, Inicijativa nije primila odgovor ni potvrdu sudjelovanja, pa je nenajavljeni dolazak dogradonačelnika Roberta Cveka na raspravu bio iznenađenje. Premda nisu znali dolazi li u vlastito ime ili ga je ovlastio gradonačelnik, kojemu je poziv upućen, organizatori su mu omogućili da iznese stajališta Grada. Dogradonačelnik je tijekom rasprave pokazao da nije dorastao zadatku komunikacije s građanima, pa ih je izvrijeđao, opisujući neka upućena pitanja kao besmislena i optužujući inicijativu građana "da ju netko plaća" za angažman protiv koncesioniranja pulskih plaža.

Takve su izjave nedopustive i niti jedan političar ih ne bi koristio kao argument - osim, očito, onih koji nemaju pravih argumenata kojima bi branili odluke o "privatizaciji" pulskih plaža. Zbog tih, ali i drugih izjava kažnjen je općim i glasnim negodovanjem i žviždanjem.

Predstavnica Inicijative prisutnima je objasnila proceduru sudjelovanja i prava građana temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, te im objasnila na koje je sve načine Grad Pula ta njihova prava prekršio u slučaju odluka o planovima davanja pulskih plaža i nautičke luke Bunarina u koncesiju. Da bi mogli sudjelovati u odlučivanju, građani moraju imati sve potrebne informacije, pa im je ukratko objasnila zakonski okvir koji regulira koncesije, ukazavši na načine na koje ih je Grad Pula prekršio. Zatim je skrenula pozornost na manipulaciju podacima u odlukama o davanju pulskih plaža u koncesiju, nepostojanje javnog interesa, malu procijenjenu naknadu od koncesija, stvaranje monopola za zarađivanje na plažama, te raskrinkala teze da se plaže neće ograđivati niti se na njih plaćati ulaz, potkrijepiviši svoje izlaganje mnogim primjerima iz loše prakse s Jadrana, ali i informacijama iz nalaza Državnog ureda za reviziju o upravljanju pomorskim dobrom Istarske županije iz studenog 2017.

Iz publike su se mogle čuti samo kritike na razne aspekte netransparentnosti i manipulacije Grada Pule. I pitanja su bila  brojna, ali građani nisu od dogradonačelnika dobili odgovor na mnoga, poput onog o točnom broju plaža koje Grad želi dati u koncesiju pošto se na Verudeli i Zlatnim stijenama radi o većem broju plaža; na pitanja o društvenoj i gospodarskoj opravdanosti davanja dugogodišnjih koncesija, predlaganja koncesije na nautičku luku Bunarina koja na godišnjoj razini ostvaruje dobit od 4 milijuna kuna, prema riječima samog direktora Lučke uprave, dok je očekivani ukupni godišnji prihod od 7 koncesija na plaže i luku Bunarina zajedno samo 450.000,00 kuna.

Inicijativa je tijekom rasprave omogućila građanima koji nemaju pristup internetu da napišu svoje primjedbe. Rasprava je završila kao što je i počela, zajedničkim pjevanjem za ovu priliku pripremljene pjesme "Neće ići, I'm sorry" te jednim gromoglasnim zajedničkim NEEEEE koncesioniranju pulskih plaža, navodi Inicijativa Volim Pulu.

Pulski SDP predlaže koncesije samo za Stoju i Valkane, za druge plaže ne postoji javni interes 

Iz pulskog SDP-a upućen je cijeli niz primjedbi i pitanja na prijedlog odluke o koncesijama.

- Zašto se ne navodi površina mogućeg korištenja pomorskog dobra temeljem koje je izračunat procijenjeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade u iznosu od 100.000,00 kn prema izračunu površina u obuhvatu planiranih koncesija?

Kolika je površina za svaku pojedinu morsku plažu, odnosno luku posebne namjene – luku
nautičkog turizma? Koja je formula kojom se došlo do iznosa od 100.000,00 kn?

Odredba iz GUP-a da se pomorsko dobro ne može ograđivati ne znači nužno i da se ne smije naplaćivati.
Je li odredba iz GUP-a o zabrani gradnje bazne stanice spriječila investitora da istu podigne u blizini OŠ Kaštanjer? Je li nadležno ministarstvo potvrdilo takvu dozvolu unatoč GUP-u?
Koji su to propisi za pojedini zahvat u prostoru pomorskog dobra koji mogu onemogućiti javni pristup građana?

Zašto je izmijenjeno obrazloženje prijedloga akta koji je bio prvotno predložen na sjednici GV koja se održala 28.11. na način da je tada procijenjena godišnja naknada za koncesije iznosila 450.000,00 kn i to samo za stalni dio koncesije, dok se sada, u savjetovanju, navedenih 450.000,00 kn odnosi na stalni i promjenjivi dio?

Temeljem svega prethodnog navedenog predlaže se da se u prijedlog Odluke ostavi samo
davanje u koncesiju plaža Stoja i Valkane jer se gradonačelnik Boris Miletić u svojih 12 godina mandata dokazao kao provejereno nesposoban izgraditi, urediti ili održavati navedene plaže.

Za sve ostale lokacije nije niti u tragovima naznačen koji bi to bio javni interes (što bi se gradilo, koliko stoji održavanje pomorskog dobra, koje su obveze koncesionara i sl.) da se isti daju u koncesiju i kako bi se još pritom sredstva od koncesije dijelila između države, županije i grada za razliku od postojećih koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti čiji je prihod isključivo prihod grada Pule. (iPress/vijesti.hr)