Posljednjoj, dvanaestoj, ovogodišnjoj sjednici parlamenta grada Umaga prisustvovalo je svih 17 vijećnika a u aktualnom satu, koji je trajao samo 24 minute, ‘zazvonilo’ je pitanje oporbene vijećnice Gabrijele Đukes Bašić gradonačelniku Umaga Vili Bassaneseu, o događanjima u ‘bivšoj’ Ulici 1. svibnja koja je već duže vrijeme zatvorena za promet a koja će, kako je navedeno na transparentu obješenom na pročelju zgrade POU ‘A. Babić’, biti do kraja ove godine ‘pretvorena’ u novi umaški trg.

Vijećnica Đukes Bašić zapitala je gradonačelnika zašto o građevinskim aktivnostima, koje su posljednjih dana izrazite budući su u prostoru porušena sva stabla (osim dva bora, nap. p) i ograđeno je gradilište budućeg trga, nema od nadležnih tijela u gradu informacija što se događa na prostoru bivše Ulice 1. svibnja na kojem se uređuje budući trg.

- Nemamo obavezu objavljivati sve javne potrebe grada, odgovorio je gradonačelnik Bassanese obećavši vijećnici da će na prvoj sjednici GV-a iduće godine dobiti pismeni odgovor.

Nakon pojašnjenja pročelnice o III. izmjenama i dopunama Proračuna Umaga za ovu godinu, šesnaest vijećnika podiglo je ruke za izmjene i dopune Proračuna a vijećnik Živog zida bio je suzdržan.  

Vijećnici su sa 16 glasova ‘za’ i jednim glasom vijećnika iz Živog zida, protiv, usvojili Proračun Umaga za iduću godinu u iznosu od 234 milijuna kuna. Sjednica Gradskog vijeća, u dijelu usvajanja Proračuna, protekla je bez žustre rasprave budući je oporba bila ‘suzdržana’ a gradonačelnik i predsjednik Vijeća nisu ‘otvarali’ raspravu o Proračunu. 

Pri tome su najviši planirani primici u stavci poslovanja, u visini od 149 milijuna kuna,  od prodaje gradske nefinancijske imovine planira se uprihodovati 32 milijuna kuna, a 52 milijuna kuna su sredstava iz prethodnih godina. 

Na rashodovnoj strani 109.531.665 milijuna odlazi na troškove poslovanja od čega oko 47 milijuna odlazi na troškove uposlenih. 

Ni Odluka o porezima Umaga u 2019. godini nije izazvala raspravu vijećnika pa gradonačelniku Bassaneseu nije preostalo drugo već da ustvrdi, kako je Umag najjeftiniji kada je u pitanju plaćanje poreza za korištenje javnih površina. Svih sedamnaest vijećnika podiglo je ruku za usvajanje Odluke o porezima grada Umaga.

Dio vijećnika, uz prisutnost predsjednika Vijeća i gradonačelnika, po završetku posljednje ovogodišnje sjednice Gradskog vijeća Umaga na prostoru Umagičnih blagdana nazdravili su si kuhanim vinom završetak poslovne godine.

(iPress)