Još jedno veliko priznanje Poreču stiglo je s Konferencije „Pametni gradovi - gradovi budućnosti“, održanoj u Zagrebu. U sklopu Konferencije, koja promovira 'smart city' i srodne inicijative implementirane u hrvatskim gradovima, ali i podiže opću svijest o važnosti razvoja novih tehnoloških, organizacijskih i logističkih rješenja usmjerenih na poboljšanje kvalitete života stanovnika, dodijeljene su nagrade u pet kategorija: pametna digitalizacija, pametna uprava, pametan odgoj, pametna energetika/okoliš i pametan promet.

Poreč je osvojio nagradu u kategoriji pametne energetike/okoliša s projektom „Moj Poreč bez azbesta“. Naime, Grad Poreč,  u suradnji s gradskim poduzećem Parentium, te Fondom Zdravi Grad Poreč početkom 2015. godine osmislio je program naziva ''Moj Poreč bez azbesta''. U sklopu programa sufinancira se uklanjanje krovnih pokrova s objekata na području Poreča. Građani prijavom na natječaj koji Grad Poreč objavljuje i provodi, mogu ostvariti pravo na bespovratna sredstva sufinanciranja u iznosu od 100,00 kn/m2 uklonjenog krovnog pokrova koji sadrži azbest, do maksimalnog iznosa od 10.000,00 kn po objektu. Sredstva za provedbu programa u 100 postnom iznosu se osiguravaju isključivo kroz Proračun Grada i to od 100 do 125 tisuća kuna godišnje.

Grad korisnicima, koji kroz natječaj ostvare pravo na sredstva sufinanciranja, o vlastitom trošku (a za građane potpuno besplatno) organizira prikup, odvoz i odgovarajući način zbrinjavanja navedenog otpada, što, u konačnici, predstavlja dodatnu financijsku olakšicu za građane, vrlo često u visini od dodatnih 50% ostvarenog iznosa sufinanciranja.

- Drugu godinu zaredom dobiti nagradu u području ekologije potvrda je da radimo kvalitetan posao. Kao jedan u nizu mnogobrojnih programa i projekata koje Grad Poreč provodi imajući na umu svoj najvažniji i najvrjedniji resurs, svoje stanovnike, program ''Moj Poreč bez azbesta'' samo potvrđuje činjenicu da je Poreč ''grad nadstandarda i grad po mjeri čovjeka''. Zahvaljujući velikom interesu naših sugrađana, s projektom nastavljamo i dalje, osvrnula se na nagradu Gordana Lalić, direktorica gradskog poduzeća Parentium, koja je u ime Grada Poreča u Zagrebu nagradu i preuzela.