Glas koji se proteklog tjedna 'čuo' u Umagu i naglo proširio društvenim mrežama, da su prošlog petka, 2. studenog od 15,30 do 17, 30 i u nedjelju 4. studenog, vrata ispostave Hitne medicine u Umagu, u ulici E. Pascala 3, bila dva sata zatvorena i da su građani, u potrebi za pomoći liječnička, bespomoćno stajali ispred zatvorenih vrata HMP, izazvao je u umaškoj javnosti brojne komentare.

Prostorije HMP Umag, su 2016. godine adaptirane a investicija koju su u iznosu od 2,2 milijuna kuna pokrenuli grad Umag i Istarska županija, omogućila je proširenje prostorija HMP sa 160 na 230 četvornih metara površine što je bitno za zdravstveni sustav sjeverozapadne Istre, budući su građani Umaga i mjesta na Bujštini hendikepirani u osiguranju zdravstvene pomoći jer su do bolnica u Puli i Rijeci udaljeni za više od 100 kilometara.

O 'zatvorenim vratima' HMP Umag, saslušali smo i izjavu ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu IŽ dr. Srđana Jerkovića, specijaliste hitne medicine, reanimacije i anesteziologije.

- Vrata HMP Umag nisu bila zatvorena, rekao nam je dr, Jerković. U petak 2. studenog u poslije podnevnim satima samo jedan T-1 bio je na intervenciji dok je drugi T-1 tim bio u Umagu što znači da je u HMP bio liječnik i medicinsko posoblje koji su mogli pružiti prvu pomoć.

U subotu, 4. studenog, oba T-1 tima su u poslijepodnevnim satima bila u intervenciji, no osoba s potrebom za liječničku pomoć, ispred vrata HMP nije bilo jer preko parlafona, koji se nalazi na zidu pored ulaznih vrata u HMP, nismo dobili ni jedan poziv za pomoć.

Video zapis kamere, iznad vrata HMP, nema snimljenu ni jednu osobu koja bi, u trenutku dok su oba T-1 tima u subotu bila na intervenciji, trebala medicinsku pomoć, rekao nam je dr. Jerković nadopunivši informaciju da Zavod za hitnu medicinu Istarske županije ima ugovor o pružanju medicinske pomoći osobama u potrebi s umaškim Domom zdravlja, udaljenim od prostorija HMP Umag samo dvadesetak koraka, budući se u DZ Umag nalazi stacionar u kojem je 24 sata prisutno medicinsko osoblje koje može pružiti u slučaju potrebe medicinsku pomoć do dolaska ekipe HMP.

U nastavku donosimo, u cijelosti, i očitovanje Grada Umaga vezano za prigovore pojedinih građana na 'zatvorena' vrata HMP Umag.

- Grad Umag, kao jedinica lokalne samouprave, nema nadležnosti nad radom Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, kao niti nad radom Istarskih domova zdravlja. Nažalost, o sustavu zdravstvene skrbi na razini Sjeverozapadne Istre se razgovara već niz godina, međutim do sada nismo dobili jasan stav nadležnih institucija da se to pitanje želi riješiti.

Sva nastojanja i svi pozitivni pomaci koji se u tom segmentu javljaju su plod našeg zalaganja i truda te zalaganja isključivo pojedinaca koji su još uvijek, ili su bili djelatnici tih institucija.

Ovdje prvenstveno mislimo na izuzetno veliki trud voditeljice umaške ispostave HMS, gđe Jovanke Popović, bivšeg dožupana Istarske Županije, gospodina Miodraga Čerine, te ravnateljice Opće bolnice Pula, gđe Irene Hrstić, koji su, svatko u okviru svojih nadležnosti, pomogli Gradu Umagu i građanima Umaga, Buja i Novigrada.

U takvim okolnostima, kada nemamo nadležnost nad kreiranjem sustava, kada se susrećemo sa započetom, ali ne i dovršenom reformom sustava hitne medicinske pomoći u Republici Hrvatskoj i odlaskom stručnog kadra u inozemstvo, izuzetno je teško reagirati na propuste u sustavu. Ono što mi kao jedinica lokalne samouprave možemo, a što i činimo, jeste upozoravati na propuste u sustavu, davati financijsku potporu za stvaranje boljih uvjeta rada te partnersku pomoć svim institucijama koje ju od nas prihvaćaju.

Žalosno je da se u 21. stoljeću građani moraju samoorganizirati i svoje potrebe rješavati prikupljanjem pomoći za rješenje određenih potreba koje bi na razini RH trebale biti neupitne. Prvenstveno tu mislimo na opremanje novih prostorija HMS Umag, ali i trenutno prikupljanje sredstava za kupnju nove radiološke opreme za potrebe umaške ispostave IDZ-a.

U vezi s nastalim događajem i prigovorima naših sugrađana, treba biti jasan i reći da prema saznanjima koja imamo od strane HMP, u navedenom periodu nitko od građana nije pozvao hitnu pomoć na intervenciju, niti je netko od građana ispred umaške ispostave HMP pozvonio na parlafon i zatražio pomoć.

Iako razumijemo potrebe naših građana, bitno je naglasiti da je zdravstveni sustav definiran od strane Ministarstva i da mi kao jedinica lokalne samouprave nemamo utjecaja na njeno donošenje. Treba naglasiti da je prema našim saznanjima mreža definirana na način da HMS rješava isključivo hitne slučajeve, a da svi ostali pacijenti u vrijeme kada njihov liječnik obiteljske medicine ne radi, trebaju pomoć potražiti kod dežurnog liječnika, koji se za naše područje nalazi u Poreču a gdje dežuraju i umaški liječnici obiteljske medicine.

S obzirom da je svakoj osobi njegova briga najveća, svi mi, što iz navike, što iz komocije, radije kucamo na vrata HMS Umag nego na vrata dežurnog liječnika u Poreču, čime dodatno opterećujemo djelatnike HMS Umag, što također nije uredu ako znamo da djelatnicima umaške hitne pomoći za najmanju intervenciju i prijevoz do Pule ili Rijeke treba daleko više vremena nego djelatnicima bilo koje druge ispostave, upravo radi udaljenosti od bolnica.

Apeliramo na Istarsku županiju kao osnivača, kako Zavoda za hitnu medicinu IŽ tako i Istarskih domova zdravlja, da grešku u sustavu ispravi na način da:

1. Na zajedničkom sastanku s ravnateljima tih dviju ustanova dogovori njihovu međusobnu suradnju na području Umaga
2. Pomogne IDZ u ustrojavanju turističke ambulante u Umagu
3. Zatraži od nadležnog ministarstva izmjenu mreže na način da se dežurstvo liječnika opće prakse (obiteljske medicine) za područje Umag-Buje-Novigrad iz Poreča prebaci u Umag.
4. Zavod za hitnu medicinu IŽ ima punu potporu u nastojanjima da sustavno riješe pitanje prijevoza najugroženijih pacijenata s našeg područja u OB Izola umjesto u Pulu ili Rijeku.

Žalosti nas činjenica da na zajedničkom sastanku kojega smo na tu temu organizirali u Umagu nije bilo predstavnika Županije i želimo vjerovati da taj čin nije pokazatelj stava Županije prema problemu kojega gradovi Umag, Buje i Novigrad imaju. Neovisno o tome što nemamo nadležnost nad predmetnim pitanjima, Grad Umag će i dalje samostalno u Ministarstvu pokušavati riješiti ovo pitanje, a nadamo se i njegovom uspješnom rješenju», priopćili su iz Ureda Grada Umaga.

(iPress)