Deseta sjednica Gradskog vijeća Umag počela je s prisutnošću 13 od 17 vijećnika, koji su jednoglasno izglasali dnevni red. Aktualni sat počeo je pitanjem vijećnice Mersade Borić (SDA) o zlouporabi POS stanova koje vlasnici ne koriste za stanovanje već ih iznajmljuju turistima.

Hoćete li poduzeti kakve mjere da se POS stanovi u Umagu ne zlorabe, zapitala je gospođa Borić gradonačelnika Umaga Vili Bassanesea. - Mi ne možemo na to pitanje dati odgovor. Predložit ćemo mjere nadležnima 'protiv' te pojave, odgovorio je Bassanese.

Daglas Koraca (IDS) je zamjerio predsjedniku GV-a Jurici Šiljegu da ne dobiva odgovore na postavljena pitanja između ostalih i na pitanje o prodaji gradske imovine. Gradonačelnika Bassanesea zapitao je Koraca zašto nije dobio zapisnik sa tematske sjednice o izmjenama i dopunama DPU Zambratija.

Pitanje broj dva IDS-ovog vijećnika umaškom gradonačelniku zagrijalo je atmosferu Gradskog vijeće budući je Koraca podsjetio Bassanesea da je gradonačelnik nekoliko puta na GV-u izjavio da ne želi potpisati ugovor o suradnji s ŽCGO Kaštjun i da će se otpad s područja Umaga deponirati negdje drugdje.

- Kaštijun ima pogrešnu koncepciju rada, rekao je Bassanese a ugovor s Kaštjunom i ne potpisuje gradonačelnik već komunalno poduzeće.

Tema Kaštijun i različita tumačenja problematike, gradonačelnika i IDS-ovog vijećnika, bila su kap previše više u aktualnom satu GV-a te je pet vijećnika IDS-a nakon 35 minuta rada GV-a napustilo sjednicu pa je predsjednik GV-a Jurica Šiljeg prekinuo GV 'odredivši' pola sata stanku jer s osam vijećnika Gradsko vijeće Umaga nije imalo kvorum i nije moglo nastaviti s radom.

Sjednica Gradskog vijeća nastavljena je nakon što je na sjednicu 'priveden' vijećnik Marino Kocijančić (HSU).

Za sat vremena apsolviran je ostatak dnevnog reda GV-a Umag od 10 točaka u kojem je prikazan i polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Umaga za 2018. godinu.

Od planiranih 163 milijuna kuna prihoda za šest mjeseci o.g. ostvaren je prihod od 76 milijuna kuna ili 47,12 posto dok su rashodi ostvareni u iznosu od 55 milijuna kuna ili 36,8 posto planiranih rashoda u iznosu od 207 milijuna kuna.

(iPress)