Na osmoj sjednici Gradskog vijeća Umaga, kojoj je u punom sastavu prisustvovalo svih 17 vijećnika već u prvoj točki, aktualnom satu, odjeknula je ‘eksplozija’.

U ime vijećnika IDS-a, vijećnik Daglas Koraca, predao je predsjedniku Gradskog vijeća Jurici Šiljegu zahtjev, potpisan od sedmorice IDS-ovih vijećnika, za pokretanje postupka njegovog razrješenja s mjesta predsjednika Gradskog vijeća. - Molimo predsjednika GV-a da sukladno Poslovniku o radu Gradskog vijeća u roku od 30 dana sazove sjednicu s točkom dnevnog reda, njegovog razrješenja, rekao je Koraca.

- Svojim nedoličnim ponašanjem i neprimjerenom retorikom koja je kulminirala na prošloj tematskoj sjednici GV-a održanoj 4. lipnja a na kojoj je vrijeđajući predstavnike medija, pojedinih vijećnika i građana Umaga, u nepopravljivoj mjeri naštetio ugledu predstavničkog tijela Umaga i integritetu vijećnika izabranih voljom građana Umaga, rekao je Daglas Koraca. Stoga najoštrije osuđujemo postupke gospodina Šiljega te smatramo da zbog svog nedoličnog ponašanja ne bi više trebao predsjedati predstavničkim tijelom vlasti grada Umaga te stoga tražimo njegovo razrješenje, naglasio je Koraca.

Aktualni sat bio je ‘tanak’ po broju postavljenih pitanja vijećnika. Svega, šest, sedam pitanja postavili su vijećnici gradskoj vlasti.

Javna rasvjeta na području MO Babići, dijelu Kanal već je prije dva mjeseca postavljena no svjetla nema, pitao je vijećnik Denis Muminović.

- Hotelska kompanija Plava laguna iz Poreča ‘preuzela’ je početkom godine Istraturist. Ima li grad Umag financijske štete po poslovnom potezu budući je sjedište Plave lagune Poreč, zapitao je Dario Makovac.

- Zašto komunalno poduzeće ‘6 maj’ neredovito prazni kontejnere s otpadom, zapitao je Blaž Vidović, potkrepljujući svoje pitanje fotografije iz Umaga s prepunim kontejnerima i razbacanim smećem oko kontejnera.

- Ono što ste vidjeli vi vidim i ja, odgovorio mu je gradonačelnik Bassanese. Zašto je tako, potrudit ćemo se to hitno riješiti. Po temi smeća vijećnik Pajić ustvrdio je da će od 1. srpnja na snagu stupiti novi cjenik ‘6. maja’ za prikupljanje otpada na područjima jedinica lokalnih samouprava u susjedstvu Umaga te je zapitao zašto taj cjenik na području Umaga neće također ‘stupiti na snagu’ 1. srpnja.

Daglas Koraca zatražio je od gradonačelnika Bassanesea odgovore zašto se na svakoj sjednici GV-a na dnevnom redu nađe prodaja nekretnine u vlasništvu grada.

- Što s tim silnim novcem financiramo, zapitao je Koraca zatraživši da se vijećnicima dostavi popis imovine grada od početka prvog mandata Bassanesea do danas. Što je grad imao u vlasništvu, koja je imovina stavljena na prodaju, koje su parcele prodane i za koji iznos te što se financiralo prodajom tih nekretnina.

Koracu je zanimalo gdje će građani Umaga odlagati smeće budući, kako je rekao, Umag, jedini u Istri nije potpisao Ugovor s ŽCGO Kaštjun. Kad se zatvori umaško odlagalište Donji Picudo gdje će građani Umaga se odlagati smeće?

Dnevni red 8. sjednice Parlamenta Grada Umaga imao je 16 točaka među kojim je bio prijedlog izmjene i dopune Proračuna Umaga za 2018. godinu koji je s prvim izmjenama i dopunama iznosio 175 milijuna kuna a drugim izmjenama i dopunama, uz povećanje od 32.4 milijuna kuna. Proračun Umaga za 2018. godinu iznosi 207.5 milijuna kuna. (iPress)