Projekt je jako važan za grad Poreč i Poreštinu. To je još jedan u nizu velikih infrastrukturnih projekata u Poreču, ukupne vrijednosti 501 milijun kuna, od kojeg iznosa će se 74 posto financirati sredstvima iz EU, rekao je gradonačelnik Poreča Loris Peršurić na otvaranju radova na izgradnji prvog od četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području Poreča i Poreštine.

Posebno me raduje da je se ovaj projekt realizira u segmentu zaštite zdravlja svih Porečana i zaštite okoliša. Završetkom radova na četiri pročistača imat ćemo u Poreču i širem okruženju čpist okoliš i kristalno čisto more uz priobalje koje je glavni motiv za dolazak brojnih turista u naš grad, ustvrdio je gradonačelnik. 

Radovi su otvoreni nakon uspješne provedbe prve faze EU projekta, koja je uključivala dogradnju i rekonstrukciju 84,1 kilometara kanalizacijske mreže, izgradnju 32 nove i rekonstrukciju 50 postojećih crpnih stanica, te nabavu opreme za održavanje sustava javne odvodnje, započinju radovi na izgradnji četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja u unutrašnjosti Poreštine.

Laković: pročistači otpadne vode postaju stvarnost za Poreč i Poreštinu

- Sa zadovoljstvom mogu reći da na prostoru Poreč sjever počinju radovi na izgradnji pročistača otpadnih voda. Nakon što je dobivena građevinska dozvola, u narednih 18 mjeseci radovi na pročistaču će boti završeni, rekao je Milan Laković, direktor Odvodnje Poreč.

Dosadašnji sustav nije odgovarao ni zakonskoj regulativi ni građanima Poreštine pa smo morali uložiti sredstva u gradnju 3 stupnja pročišćavanja otpadnih voda pa će od Limskog kanala do Tarske vale biti riješeno pitanje otpadnih voda.

Kako bi sustav otpadnih voda na Poreštini bio u potpunosti zatvoren predstoji nam u 'unutrašnjosti' Poreštine izgraditi još 200-tinjak kilometara mreže, rekao je Laković. (iPress)