POREČ - Rješenjem Ministarstva financija RH od 16. travnja ove godine, porečka komunalna tvrtka 'Usluga' na svoj poslovni račun dobila je uplatu 1,14 milijuna kuna, s pripadajućom kamatom u iznosu od 95.000 kuna, za ranije uplaćenu naknadu za koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra – sportske luke Poreč.

Višegodišnji sudski spor, kako je u novouređenom središtu porečke marine rekao Milan Laković, direktor porečkog komunalnog poduzeća 'Usluga' u nazočnosti voditeljice marine Andree Arman i rukovoditeljice sektora općih i pravnih poslova Lorene Velenik, završio je povratom uplaćene naknade za koncesiju koju je 'Usluga' uplatila za gospodarsko korištenje pomorskog dobra – sportske luke Poreč.

- Nakon višegodišnje pravne borbe dokazali smo da nam je neutemeljenim rješenjem bila izrečena kazna od 1,3 milijuna kuna a nakon što smo prošli sve instance Upravnog suda, rekao je na pressici direktor porečkog komunalnog poduzeća Usluga Milan Laković u sklopu kojeg posluje porečka marina.

Kazna nam je bila izrečen za korištenje sportske luke u gospodarske svrhe, proglasivši nas marinom i tražeći od nas veće naknade za korištenje luke. Sukladno prvostupanjskom i drugostupanjskim odlukama a u suradnji s IŽ zatražili smo raskid ugovora o koncesiji, što je i realizirano, pa je sportska luka prije dvije godine dodijeljena LU Poreč na upravljanje, rekao je Laković.

Kako je detaljnije pojasnila probleme oko porečke marine u bližoj prošlosti, rukovoditeljica općih i pravnih poslova 'Usluge' Lorena Velenik naglasila je da je Carinska uprava Rijeka nakon naloga Ministarstva financija RH obavila nadzor upravljanja sportskom lučicom u Poreču od 24. listopada 2013. do 7.prosinca 2015. godine nakon kojeg je u veljači 2016. godine 'Usluga' dobila rješenje o naplati novčane kazne na ime koncesije za gospodarsko korištenje luke nautičkog turizma.

Predmet sudskog spora, kako je na pressici održanoj u porečkoj marini naglašeno, bilo je utvrđivanje gospodarske djelatnosti, u sklopu ugovora o koncesiji a što je u konačnici nakon višegodišnjih žalbenih postupaka od strane 'Usluge', potvrđeno ispravnim.

Voditeljica matrine Andrea Arman istaknula je da je 'Usluga' u posljednje tri godine, u poboljšanje uvjeta i podizanje kvalitete usluga u marini, investirala 3 milijuna kuna. Nautičari su u marini 'dobili' nove prostore za osobnu higijenu, sanitarni čvor za osobe s invaliditetom, praonicu rublja a mogu koristiti i informacije od meteorološke postaje, imaju bežični pristup internetu, novi sustav video nadzora prostora marine i 24 satnu zaštitu prostora marine.

U blizini marine nalazi se benzinska postaja i 5-tonska dizalica. Marina Poreč otvorena je tijekom cijele godine a raspolaže sa 129 vezova za plovila od 6 do 17 metara dužine. (iPress)