Kako obogatiti turističku ponudu za socijalno osjetljive kategorije? Odgovor se skriva u inovativnoj turističkoj ponudi i projektu 'Iskorak iz tišine' - 'Deaf Friendly Tourism", (DFturizam). Ovim projektom razvijamo poseban oblik turizma putem kojeg bi turistički sadržaji bili dostupni gluhim i nagluhim osobama iz Hrvatske i inozemstva s ciljem da im se omogući uvid u široku lepezu usluga koje pruža grad pilot projekta Novigrad, na jeziku kojim najlakše komuniciraju – znakovnom jeziku. Prema izvješću The European Federation of Hard of Hearing People (EFHOH) u Europi živi preko 50.000.000 ljudi sa oštećenim sluhom. 

U tu svrhu kreirali smo mobilnu aplikaciju koja će pomagati gluhim osobama pronalaženje svih relevantnih informacija o konkretnoj destinaciji i uslugama na znakovnom jeziku, a biti će im omogućeno i dijeljenje informacija, mišljenja i iskustava vezano za konkretnu destinaciju i usluge.

Realizacija DF projekta doprinijet će povećanju dostupnosti turističkih sadržaja gluhim i nagluhim osobama iz Hrvatske i inozemstva. Ujedno je riječ o svojevrsnom pilot projektu kojim se nastoji potaknuti razvoj društveno osjetljivog turizma u RH. Ostvarenje DF projekta doprinijet će i jačanju konkurentnosti i ugleda hrvatskog turizma te povećanju ukupnog broja gostiju. Projektom 'Iskorak iz tišine' namjeravamo obogatiti turizam socijalno osjetljivih kategorija.

Da bi u tome uspjeli i omogućili realizaciju DF projekta potrebno je prije svega kod gluhih osoba potaknuti osjećaj pripadanja. Stoga je jako važna točka projekta u senzibiliziranju društva vezano za izazove sa kojima se gluhe osobe susreću u komunikaciji sa osobama normalnog sluha. U tu svrhu isplanirali smo edukativne radionice koje će uslijediti ubrzo nakon prezentacije projekta 'Iskorak iz tišine'.

Na interaktivnim radionicama će pružatelji turističkih i inih usluga imati priliku upoznati se sa tim izazovima putem simulacija raznih situacija sa kojima se gluhe osobe suočavaju, odnosno moći će i 'osjetiti' te iste situacije iz drugačije perspektive.

Grad Novigrad podržava i sufinancira ovaj projekt od njegovog samog početka i grad je u kojem započinje 'Iskorak iz tišine'.

Turistička zajednica grada Novigrada je također podržala i financijski poduprla ovaj projekt. Osim toga, na pločama obilježavanja kulturnih spomenika na području Novigrada, biti će otisnuti i QR kodovi mobilne aplikacije 'Deaf Friendly Tourism'.

Prezentacija projekta realiziranog od strane tvrtke Epoca turizam d.o.o. održati će se 12. ožujka 2018. g. u Novigradu u zgradi Zajednice Talijana Novigrad (Mlinska 4/b) s početkom u 11h i predviđeno trajanje je do 13 h.

Radionice će se održati 19. i 20. ožujka s početkom u 16,30 sati također u zgradi Zajednice Talijana Novigrad.

Prezentaciji će prisustvovati: Mirjana Juriša - izvršna direktorica Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih grada Zagreba, Ante Kujundžić – Make it – developer aplikacije, Miroslav Varga – Escape d.o.o. – stručnjak za Internet oglašavanje, Lea Starčević – Znakovni j.d.o.o.- instruktor znakovnog jezika, javljaju iz Turističke zajednice Novigrada. (iPress)