Općina Kanfanar i Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisale su Ugovor o financiranju projekta rekonstrukcije nerazvrstane ceste Jural – Krunčići, u dijelu koji se nalazi na području Općine Kanfanar. Vrijednost potpore iznosi 1.473.178,13 kuna i financira navedeni projekt u stopostotnom iznosu.

Općina Kanfanar prijavila je na Natječaj u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine unutar Mjere 7 (Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima) projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Jural - Krunčići'“, a isti je pozitivno ocijenjen te mu je utvrđen najviši iznos potpore sukladno prijavljenoj dokumentaciji. Ovim zahvatom asfaltirati će se i urediti predmetna cesta u dužini više od 1 kilometra.

Općini Kanfanar je ovo druga uspješna prijava (uz Izmjene i dopune PPUO Kanfanar) za europska sredstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. (iPress)