Baner
Gradovi i općine
Novigrad
NASLOVNICAISTRAGRADOVI I OPĆINECRNA KRONIKAHRVATSKAVAŠE VIJESTIGOSPODARSTVOKULTURASPORTSVIJETMAGAZINWEB KUHINJAZDRAV ŽIVOTTECHNOĐIR PO ISTRI

Teodora Beletić: Kome se pogoduje lukom Dajla-Belveder, riječ je o velikoj devastaciji suprotnoj interesima građana i turizmu

Objavljeno: 22.07.2017. | 14:25

Zadnja izmjena: 22.07.2017. | 15:23Pošalji na:

Smatrajući da u suvremenoj demokraciji građani imaju pravo na adekvatnu ipravovremenu informaciju, a rok do kada se mogu predati primjedbe naprijedlog Prostornog plana uređenja Grada Novigrada istječe uskoro, (25.07.2017.), molim vas da istražite činjenice glede uništenja uvale Dajla i o tome obavijestite javnost.

Izgradnja luke Dajle-Belveder je potpuna devastacija i betonizacija tog prostora suprotna interesima građana

Začudilo me kako ključne novine u Istri nisu objavile obavijest koja je
medijima uz pomoć Zelene Istre poslana u ime Inicijative građana iz Dajle,
te vam stoga šaljem vlastite primjedbe i argumente zašto sam protiv luke
Dajla-Belveder, u nadi da ćete istražiti istinu (pogotovo u kontekstu već
potpisane koncesije za luku Karigador sa 400 vezova u istoj uvali) i
objaviti je u vašim novinama.

Vjerujući da mediji mogu biti korektiv manjkavosti demokracije, srdačno vam
na tome zahvaljujem.

PRIMJEDBE NA II IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA

Povodom javne rasprave o prijedlogu II Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novigrada- Cittanova  kao vlasnica dijela nekretnine u Dajli-Belveder, šaljem vam svoje primjedbe.

Luka za javni promet lokalnog značaja Dajla-Belveder

Protivim se planiranoj luci Dajla-Belveder i smatram da predloženu treba izostaviti iz Prostornog plana Grada Novigrada, te se namjesto „(građevinskog) područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Dajla-Belveder" treba planirati „prirodna plaža".

Smatram da se u Prostornom planu iz teksta: „(građevinska) područja  luka otvorenih za javni promet lokalnog značaja Dajla i Dajla-Belveder" (npr. na stranici 7., 23... i drugdje gdje se pojavljuje)  treba brisati riječi luka Dajla- Belveder i tu luku uopće ne planirati,  a "more namijenjeno zoni pomorskog prometa i luci za javni promet lokalnog značaja  (LOM)" prenamijeniti  u "more namijenjeno kupanju i sportovima na vodi te za promet plovila, planske oznake (M)"

Obrazloženje:

1.  Planirana luka nepotrebna je i suprotna potrebama i interesima građana.

Iako se  prostorni planovi izrađuju da bi zaštitili prostor od devastacije, pretjerane izgradnje, agresivnog investiranja... uzimajući u obzir zadovoljenje potreba stanovništva i budućih generacija, planiranje luke Dajla-Belveder taj cilj ne zadovoljava i dapače ide protiv interesa građana budući je predviđena na potpuno nepovoljnom mjestu i predimenzionirana, te time štetna za građane i okoliš.

Na temelju uvida u Detaljni plan uređenja Dajla-Belveder i Elaborata zaštite okoliša: Luka otvorena za javni promet lokalnog značaja „Dajla-Belveder" očito je da je planirano daleko više vezova nego je to potrebno lokalnom stanovništvu i da se ne radi o nikakvom malom komunalnom vezu za potrebe građana, već komercijalnom projektu u interesu investitora na štetu interesa građana.

To dokazuju podaci iz Elaborata: radi se o zahvatu izgradnje luke površine oko 2 ha , širine 50 metara u unutrašnjost mora, s produbljivanjem mora na 4 metra, izgradnjom armirano betonskog lukobrana ukupne dužine 150 m, obaloutvrdnog zida visine od 2,0-3,5 m s predviđenim prostorom za dizalicu i istezalište. Ukupno je predviđeno 63 vezova uz popratnu gradnju: upravna zgrada Luke i sanitarije, te separator otpadnih voda (na plaži gdje se danas kupamo), ugostiteljski objekti, recepcija, svjetionik, dizalice...

Smatram da ništa od navedenog ne treba stanovnicima Dajle-Belveder  te da predloženo direktno ugrožava njihov interes budući se većina bavi turizmom, a nepovratno bi uništilo okoliš zagađujući ga nepotrebnim dodatnim otpadom, bukom, svjetlošću...

2. Taj bi zahvat ugrozio glavnu gospodarsku djelatnost mjesta – turizam  čiji je glavni adut čisto more i prirodna obala.

Uništio bi i to malo preostale prirodne plaže u području Dajle-Belveder  na kojoj se kupaju domaći i turisti, u luci bi bilo onemogućeno i  opasno kupanje zbog plovnog puta barki, more bi bilo  zagađeno benzinom, uljem isl., a atmosfera bukom motora uz vizualno narušavanje okoliša.

Budući turisti u Dajlu- Belveder dolaze upravo zbog čistog mora, mira i tišine posljednjih prirodnih oaza u Istri, planiranje luke ugrožava ekonomski  interes  i potrebe većine lokalnih (i povremenih) stanovnika koji su okrenuti turizmu i od njega žive.

Nema ni ekološkog, ni sociološkog, a ni ekonomskog opravdanja  (osim za investitore) za uništenje temelja turističke ponude od koje živi taj kraj, a i sami planeri potvrđuju da je luka planirana "na izuzetno atraktivnoj lokaciji".

Istovremeno tekstom plana nigdje nisu dati argumenti ni stručna analiza potrebe planiranja luke Dajla-Belveder i pretvaranja prirodne plaže u građevinsko područje, niti je objašnjeno čije i koje potrebe i interesi bi se tim zahvatom zadovoljile, dok su se građani svojim primjedbama već 2012.g. pri raspravi o Detaljnom planu uređenja Dajla-Belveder izjasnili protiv luke.

3.   Neracionalno je i nepotrebno devastirati novo područje i planirati dvije luke u istom mjestu: Dajli i Dajli-Belveder kad se potrebe lokalnog stanovništva mogu zadovoljiti u (već postojećoj) lučici Dajla.

Radi se o izuzetno plitkom moru što podrazumijeva da bi se zbog luke radikalno moralo uništiti (arheološki i ekološki) zaštićeno podmorje, a postavlja se pitanje zašto to dozvoliti  kad je u sklopu plana već predviđena luka u Antenalu, Novigradu i samoj Dajli kod samostana, te je potpuno neopravdano dodatno opterećivanje i uništenje prostora protivno interesima građana, pogotovo u kontekstu zalaganja Istarske županije i Grada Novigrada za očuvanje ekološke i kulturne baštine Istre.

U zaljevu u kojem su kuće po čitavoj dužini obale (naselje Dajla-Belveder, weekend Dajla, naselje Karigador, weekend Karigador), građenje još jedne marine znači apsolutno ekološko preopterećenje, koje će imati katastrofalni utjecaj na standard i kvalitetu života lokalnih stanovnika i vikendaša: prljava voda, preveliki promet u zaljevu, parkiranje, zvučno opterećenje i dr.

Ni iz komercijalnih razloga nema smisla imati marinu udaljenu od susjednih 5 km (Novigrad) i 12 km (Umag).

Zar je doista neophodno imati 4 luke u istom gradu, 2 (i 3, ako uračunamo planiranu luku od 400 vezova u Karigadoru) luke u istom zaljevu?

4.  Luka je opasna za okoliš, planiranim zahvatom  bile bi ugrožene zaštićene vrste kao i ekosustav u cjelini.

Mjesto planirane luke je neprihvatljivo stoga što planirani zahvat ulazi u područje ekološke mreže EU NATURA 2000 HR1000032 "Akvatorij zapadne Istre" s međunarodno važnim područjem za ptice, koje također obiluje strogo zaštićenim vrstama kao što su periske, te Nacionalnu ekološku mrežu (šifra i naziv područja:HR2000701#, Zapadna obala Istre-uvala Dajla), koja kao mjere zaštite predviđa sprječavanje nasipavanja i betonizaciju obale (predviđenih i u samom Planu, npr. str 86.), te podrazumijeva da se u fazi zahvata treba obavezno napraviti Procjenu utjecaja na okoliš i Ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (čl.35. ZOZP).

Uvala Dajla na popisu je  "Područja važna za divlje svojte i staništa u Istarskoj Županiji"  u Prostornom planu Istarske županije. Također su tu  vjerojatna staništa Cymodocea nodosa (izvor: Program zaštite okoliša za  Istarsku županiju, Institut za primjenjenu ekologiju "Oikon"), strogo zaštićene vrste (Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim, Narodne novine 7/2006., 99/2009.), kao i zaštićene vrste Posidonie oceanice.

Unatoč tome, Lučka uprava Umag-Novigrad naručila je izradu elaborata zaštite okoliša, a Ministarstvo zaštite okoliša je na temelju elaborata zaštite okoliša koji je izradila tvrtka Kappo, izdalo nečuveno rješenje da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i u kojem se navodi da neće biti utjecaja na okoliš i prirodu iako planirani zahvat ulazi u područje ekološke mreže EU NATURA 2000 HR1000032 "Akvatorij zapadne Istre", a

s druge strane zaljeva, planirana je druga luka otvorena za javni promet "Karigador" kojom se planira nasipavanje morske obale i mora i to oko 0,8 ha, izgradnju mola dužine 335 metara, 400 vezova, izgradnja travel liftaod 40 tona i servisa za barke itd., čime je potpuno zanemaren/skriven opasan kumulativan poguban utjecaj na okoliš i uništenje cjelokupne uvale Dajla.

5.      Postoji opasnost od uništenja kulturne/arheološke baštine.

Radi se o "registriranom arheološkom lokalitetu" (Uprava za zaštitu kulturne baštine-Konzervatorski odjel u Puli), koji bi zbog neophodnih radova  mogli dovesti do uništenja vrijednog kulturnog bogatstva, što bi bilo u suprotnosti opredjeljenja Istre za kulturni turizam i uništilo mogući resurs izvora turističke zarade.

6.      Prostorni planovi ne mogu biti opravdanje za devastaciju prostora suprotnu interesima građana.

Argument da je luka već planirana u ostalim prostornim planovima  pa ga treba uvesti i u Prostorni plan Grada Novigrada-Cittanova nije prihvatljiv jer po riječima planera sa usmene javne rasprave planeri mogu (i trebaju) u zaštiti prostora „biti stroži nego je Prostornim planom Istarske županije predviđeno". U tom je planu predviđena luka zbog već postojećeg mola u Karigadoru, a ne zbog prostora Dajla-Belveder.

Detaljni plan uređenja Dajla-Belveder plan je nižeg reda od Prostornog plana Grada Novigrada-Cittanova te ne može biti opravdanje za devastaciju prostora i ugrožavanje interesa građana.

Očito je da je luka do detalja isplanirana unatoč protivljenju građana i bez da ih se adekvatno upozorilo na drastične posljedice što nameće brojna pitanja :

Jesu li građani samo"ukras" raspravama o "tuđim" planovima? Kome se pogoduje takvim planiranjem?Zašto bi sve uvale trebali pretvorili u luke?Zašto bi profit nekih/investitora bio ispred dobrobiti svih i zaštite prirodnih i kulturnih dobara?

Zašto bi trebalo vrijediti: profit njihov, problemi naši?...

U Dajli, 20. 07. 2017.                                                    

Teodora Beletić prof.

Dajla 49A, Novigrad

 

  

NAJNOVIJE VIJESTI

<
1 / 4
>

NAJKOMENTIRANIJE

NAJČITANIJE

POSLJEDNJI KOMENTARI

NAJČITANIJE POSLJEDNJIH 15 DANA

NAJKOMENTIRANIJE POSLJEDNJIH 15 DANA

Mahjongg
Igrano:419606
293185Gost
Bejewel
Igrano:153252
8984Gost
Tetris
Igrano:121258
1318500Gost
Pacman
Igrano:73363
165390Gost
Gold miner
Igrano:54523
420000Gost
Jamb
Igrano:40900
1322Gost
Snake
Igrano:20946
3814Gost
Hexxagon
Igrano:17574
58Gost
Frogger
Igrano:15523
15170Gost
Invaders
Igrano:12244
111730lab
Simon
Igrano:10190
27Gost
Sudoku
Igrano:10169
148000Gost
Crvena Brada
Igrano:8644
Gost
Opasno nebo
Igrano:8451
Gost
Gurni Pingvina
Igrano:7988
Gost
Jetpack Stan
Igrano:7855
19715Gost
Ufo Joe
Igrano:7375
Gost
Ninja Kid
Igrano:6906
6000Gost
Ninja
Igrano:6775
Gost
Klonovi
Igrano:6276
Gost
1
2
3
4

iPress.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti i prikaza sustava oglašavanja. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Nastavkom pregleda web stranice iPress.hr slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice iPress.hr kliknite na SLAŽEM SE